Một Trường Hợp về Bài Giảng Giải Kinh

Theo Mike Bullmore | 09.22.2020

Giảng giải kinh là gì? Một bài giảng là giải thích nếu nội dung và ý định của nó được kiểm soát bởi nội dung và ý định của một đoạn Kinh thánh cụ thể. Người giảng phải nói những gì đoạn văn nói, và bài giảng của mình phải truyền đạt cho người nghe […]