Các Đối Tác

Trang web VietnameseTheologicalReview.org tập hợp các bài nghiên cứu của các học giả thần học, cũng như dịch thuật các đề tài nghiên cứu của các học giả thần học nhằm giúp ích cho độc giả khắp nơi quan tâm đến chức vụ hầu việc Chúa. Đây là kênh tài liệu tham khảo hữu ích cho việc học tập – nghiên cứu – và giảng dạy Lời của Đức Chúa Trời. Chúng tôi ước ao hình thành một không gian học thuật lành mạnh, và trở thành một trung tâm mà các bài viết, ý kiến, được trao đổi, góp ý với tinh thần phục vụ cho công việc nhà Chúa chung.


Công ty TNHH Văn Phẩm Hạt chính thức được đưa vào hoạt động từ tháng 04/2016 với ước muốn cung cấp những tài liệu nghiên cứu Kinh thánh, thần học, hướng dẫn đời sống cho Cơ Đốc nhân người Việt trong và ngoài nước. Với mục đích tôn cao danh Chúa và phục vụ Hội thánh, Văn Phẩm Hạt Giống luôn nỗ lực không ngừng để cung cấp những Văn phẩm Cơ Đốc có giá trị cao, trung thành với sự dạy dỗ của Kinh Thánh, phù hợp với nhu cầu và bối cảnh của các cộng đồng người Việt trong và ngoài nước, nhằm trang bị từng cá nhân tín hữu Việt Nam tăng trưởng đức tin và phát triển vương quốc của Đức Chúa Trời.  Khi cho ra đời những văn phẩm có giá trị, chúng tôi ao ước chính mình sẽ là những người gieo trồng, kẻ tưới trong nhà Đức Chúa Trời; chính Đức Chúa Trời sẽ hành động trong lòng độc giả khiến họ được biến đổi, lớn lên, được phước và tràn tuôn phước hạnh ấy cho người khác (1 Cô-rih-tô 3:5-9).