Nhà Thờ Địa Phương Là Gì

Theo Jonathan Leeman | 05.14.2021

Một nhà thờ địa phương là một nhóm các tín hữu thường xuyên nhóm lại trong danh của Chúa cứu thế Giê-su để chính thức xác nhận và chăm sóc nhau trong Chúa Giê-su Christ và trong vương quốc của Ngài thông qua các bài giảng phúc âm. Có một chút hơi vắn tắt ở […]

Phê bình thần học của Hội thánh có nhiều chi nhánh: Chính xác “Hội thánh” là gì?

Theo Jonathan Leeman | 05.14.2021

Theo bạn, những yếu tố cần thiết nào phải có cho một nhóm tín hữu để trở thành một hội thánh địa phương? Tôi cho rằng bạn không nghĩ rằng ba tín hữu ném một chiếc dĩa nhựa trong công viên tạo thành một nhà thờ địa phương. Vì vậy, những gì cần có để […]