Những Người Giảng Mạo Danh (bổ sung)

Mark Dever mô tả chính xác việc giảng giải kinh như là “giảng để đưa đến điểm chính của bài giảng là trọng tâm của một đoạn Kinh thánh nào đó.” Tuy nhiên, tôi đã nghe (và đã giảng!) Bài giảng có ý định được xem là bài giải nghĩa, nhưng lại phần nào trở […]

Thánh Kinh Thần Học và Sự Công Bố Tin Lành

Theo Jeramie Rinne | 05.17.2021

Đôi khi người giảng nhút nhát tránh giải thích các sách trong Kinh thánh vì họ nghi ngờ cách tiếp cận đó là tốt đối với việc dạy thần học cho các Cơ-Đốc nhân trưởng thành, nhưng không tốt cho việc giúp những người chưa tin hiểu Tin Lành.  Sự quan tâm này tăng lên […]

Giảng cho Người Chưa Tin, Người Tin, và Thuộc Viên Hội Thánh,

Theo Aaron Menikoff | 05.14.2021

Những người giảng giảng cho ai? Mới đây tôi đã kéo ra trên kệ nhiều sách về việc giảng và khám phá rằng câu hỏi nầy rõ ràng đã được nói đến. Những người giảng dường như quan tâm nhiều hơn về phong cách của họ.  Cũng vậy, một vài mục sư chú ý đến […]

Đức Thánh Linh, Sự Cầu Nguyện, và Rao Giảng

Theo David Helm | 09.22.2020

Tôi có một niềm tin ngày càng tăng, và chính là điều này: Nhu cầu lớn lao của Hội thánh ngày nay là cho một công việc mới mẻ và lâu dài của Đức Thánh Linh. Sự xác tín này, đối với tôi ít nhất, không chỉ đơn giản là về nhu cầu của Đức […]

5 Bước Tìm Điểm Chính Ở Bất kỳ Đoạn Văn Nào Trong Kinh Thánh

Theo Robert Kinney | 09.22.2020

“Làm thế nào để tôi tìm thấy điểm chính của một bản văn Kinh thánh?” Đây là một câu hỏi mà tôi thường nghe từ những người lãnh đạo nghiên cứu Kinh Thánh trong các nhóm nhỏ và những người lãnh đạo sinh viên trong nhà thờ nơi tôi phục vụ. Và không có gì […]