Khi nào Hội thánh nên thực hành kỷ luật của Hội thánh?

05.18.2021

Trả lời Câu trả lời cho câu hỏi đó phụ thuộc vào việc chúng ta đang nói về điều mà Jay Adams gọi là kỷ luật của Hội thánh chính thức hay không chính thức. Kỷ luật của Hội thánh không chính thức liên quan đến sự đối đầu cá nhân, trong khi kỷ luật […]

Phê bình thần học của Hội thánh có nhiều chi nhánh: Chính xác “Hội thánh” là gì?

Theo Jonathan Leeman | 05.14.2021

Theo bạn, những yếu tố cần thiết nào phải có cho một nhóm tín hữu để trở thành một hội thánh địa phương? Tôi cho rằng bạn không nghĩ rằng ba tín hữu ném một chiếc dĩa nhựa trong công viên tạo thành một nhà thờ địa phương. Vì vậy, những gì cần có để […]