Mạng xã hội được tạo ra để chia rẽ các Hội thánh

Theo Clare Morell | 07.19.2023

Chúng ta nên làm gì đây? Các nhà nghiên cứu ước lượng trung bình con người dành khoảng hai tiếng rưỡi mỗi ngày ở trên mạng xã hội. Còn nghiên cứu của Barna cho biết trung bình Cơ Đốc nhân chỉ dành dưới 30 phút mỗi ngày để đọc Kinh Thánh. Chúng ta đang có vấn đề về môn […]