Mạng xã hội được tạo ra để chia rẽ các Hội thánh

Theo Clare Morell | 07.19.2023

Chúng ta nên làm gì đây? Các nhà nghiên cứu ước lượng trung bình con người dành khoảng hai tiếng rưỡi mỗi ngày ở trên mạng xã hội. Còn nghiên cứu của Barna cho biết trung bình Cơ Đốc nhân chỉ dành dưới 30 phút mỗi ngày để đọc Kinh Thánh. Chúng ta đang có vấn đề về môn […]

15 lý do linh hồn của chúng ta cần nhóm lại thờ phượng, hơn là nhóm trực tuyến

Theo Dane Ortlund | 07.19.2023

Đại dịch vẫn còn. Nhiều Hội thánh mở cửa đón tín hữu đến nhóm lại nhưng lại rất thưa thớt — hay là ít ra thưa hơn trước đây. Vì nhiều lý do, vài người cần tiếp tục ở nhà. Nhưng còn những hội chúng có ít nguy cơ nhiễm bệnh hay là đã tiêm […]

Nhà thờ có nên xem chủ yếu môn đệ hóa là “chương trình” hay là một “cách sống”?

05.18.2021

Trả lời Hội thánh không nên chủ yếu xem môn đệ hóa là sự kiện đặc biệt hay một chương trình hào nhoáng. Môn đệ hóa không phải là một điều gì đó thỉnh thoảng xảy ra hay là một sự kiện bất thường, hay nó là một điều gì đó có thể không cần […]

Trong thực tế, làm thế nào tôi có thể môn đồ hóa các tín hữu khác?

05.18.2021

Trả lời Tham gia vào một Hội thánh. Đến nhà thờ thật sớm và ở lại thật trể. Thực hành lòng hiếu khách với các thuộc viên trong Hội thánh của bạn. Hãy cầu xin Chúa cho bạn một chiến lược trong tình bạn của mình. Nếu có thể, hãy lên chi tiết những gì […]

Về nguyên tắc, môn đệ hóa hoạt động như thế nào?

05.18.2021

Trả lời Môn đệ hóa làm việc chủ yếu qua sự hướng dẫn và bắt chước. Môn đệ làm việc tốt nhất qua tình yêu thương. Như chúng ta yêu thương hướng dẫn các tín hữu trẻ theo cách của sự tin kính và sống cuộc sống đáng ngợi khen Chúa, và để họ được […]

Làm thế nào để tồn tại một cuộc khủng hoảng văn hóa

Theo Mark Dever | 05.18.2021

Ý kiến của công chúng dường như đang thay đổi về hôn nhân đồng giới, cũng như luật pháp của quốc gia. Tất nhiên sự thay đổi này chỉ là một trong một chòm sao lớn hơn. Quan điểm của Mỹ về gia đình, tình yêu, tình dục nói chung, khoan dung, Thiên Chúa, và […]

Phê bình thần học của Hội thánh có nhiều chi nhánh: Chính xác “Hội thánh” là gì?

Theo Jonathan Leeman | 05.14.2021

Theo bạn, những yếu tố cần thiết nào phải có cho một nhóm tín hữu để trở thành một hội thánh địa phương? Tôi cho rằng bạn không nghĩ rằng ba tín hữu ném một chiếc dĩa nhựa trong công viên tạo thành một nhà thờ địa phương. Vì vậy, những gì cần có để […]

Cách Tâm Trí Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Nào – Trọng Tâm của Hội Chúng

Theo Mark Dever | 05.14.2021

Kể từ khi trở nên một Cơ-Đốc nhân thời trung học, vai trò của hội chúng địa phương trở thành quan trọng đối với tôi. Tôi nhớ đã bỏ ra một số (vâng, rất nhiều) giờ trong mùa hè đầu tiên của tôi khi đã trở thành một Cơ-Đốc nhân ngay trong thư viện nhà […]

Suy Nghĩ Lại Những Thành Công Trong Chức Vụ

Theo Mark Dever | 05.14.2021

Tác giả và nhà thần học David Wells đã báo cáo trong cuốn sách năm 1994 của ông về Đức Chúa Trời ở Wasteland rằng “Sinh viên [Chủng viện] không hài lòng với tình trạng hiện tại của Hội thánh. Họ tin rằng nó đã mất đi khải tượng của nó, và họ muốn Hội […]