Đừng trở thành “Hội thánh mồ côi”

Theo Sean Nolan | 07.19.2023

“Nếu thần đèn cho chúng ta một điều ước duy nhất, chúng ta sẽ ước gì?” Là người đi mở mang Hội thánh, tôi thường bị hỏi hết lần nầy đến lần khác là: “Nếu khuyên một người trẻ đi mở mang Hội thánh, thì ông sẽ nói gì?” Tôi thường có câu trả lời […]

Truyền Giáo Nơi Làm Việc

Theo Ashok Nachnani | 05.18.2021

Khi văn hóa đối lập với tôn giáo phát triển, tác động của nó đối với việc truyền giáo của bạn tại nơi làm việc là gì? Bạn trung thành hơn hay sợ hãi hơn? Bạn khó có thể bị đổ lỗi vì sợ hãi hơn. Sự tiến bộ nhanh chóng của xã hội chủ […]

Ngừng Gởi Giáo Sĩ: Tại sao nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn

Theo Steve Jennings | 05.18.2021

“Con đây, Xin hãy sai con.” Ê-sai 6: 8 “Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. 38 Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.” Matt. 9: 37-38 Những đoạn Kinh thánh này đã được ghi trên các phiếu […]

Vấn đề với các chương trình truyền giáo

Theo Mack Stiles | 05.18.2021

Nó không mất nhiều công sức để thuyết phục hầu hết các tín hữu rằng việc truyền giáo với cộng đồng là mục đích chính. Thậm chí không khó để kêu gọi mọi người nhóm lại để hoàn thành sứ vụ truyền giáo. Nhưng thường khi chúng ta nghĩ về việc truyền giảng trong cộng […]

Một số hướng dẫn thực tiễn dành cho việc rao giảng phúc âm tốt đẹp?

05.18.2021

Câu trả lời: Cầu nguyện. Chúa Jêsus phán: “Không ai có thể đến cùng ta trừ khi Cha đã sai ta đến” (Giăng 6:44). Sự cứu rỗi là công việc của Đức Chúa Trời, vì vậy chúng ta nên cầu nguyện với Ngài để làm điều đó. Đặt câu hỏi và nghe những phản ứng […]

Một số ví dụ về những lần truyền giáo thất bại?

05.18.2021

Câu trả lời: Không chia sẻ phúc âm chút nào. Bởi vì việc truyền giáo là chia sẻ phúc âm, lý do chính mà truyền giáo bị thất bại đó là không nói ra được thông điệp nào cả. Đôi khi những người đang làm công tác xã hội nghĩ rằng bằng cách chăm sóc […]

Truyền giáo là gì?

05.18.2021

Câu trả lời: Truyền giáo nghĩa là nói với người khác những tin tức tốt lành về những gì Chúa Giê-su Christ đã làm để cứu những người tội lỗi. Để làm điều này, bạn phải nói với người khác rằng: Đức Chúa Trời là thánh (1 Ga 1: 5). Ngài là Đấng sáng tạo […]

Sự khác biệt thực tế về sự tái sanh theo nền tảng Thánh kinh trong Hội thánh là gì?

05.18.2021

Trả lời Một Hội thánh với sự hiểu biết Kinh Thánh về sự tái sanh sẽ… Hãy cẩn thận đối với những người mà họ nhận là một thuộc viên trong Hội thánh. Yêu cầu mọi người đăng ký thành thuộc viên để giải thích về phúc âm. Hỏi xem liệu có bất kỳ phần […]

Ăn Năn Là Gì?

05.18.2021

Ăn năn là vòng quay đầu tiên trong cuộc sống của một người. Sự quay trở lại hoàn toàn của một người từ tội lỗi và đến với Đấng Christ để được sự cứu rỗi. Từ thờ thần tượng đến thờ phượng Thiên Chúa. Từ việc tự làm cho mình trở nên công bình để […]

Tin Lành Là Gì?

Theo Greg Gilbert | 05.18.2021

Gần đây đã có nhiều cuộc nói chuyện về Tin Lành, về việc các tín hữu nên định nghĩa phúc âm là như thế nào, cho dù chúng ta nói rằng phúc âm là sứ điệp mà những tội nhân có thể được tha thứ tội lỗi qua sự ăn năn và bởi đức tin […]

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2