Làm thế nào tôi có thể phát triển trong sự hiểu biết của tôi về Thánh kinh Thần học?

05.17.2021

Trả Lời Nghiên cứu Kinh Thánh theo chủ đề. Trong khi bạn nên nghiên cứu tất cả Kinh Thánh một cách sâu sắc và toàn diện, nó có thể đặc biệt hữu ích khi đọc Kinh Thánh để theo dõi các chủ đề trải dài trong toàn bộ Kinh Thánh. Nếu bạn nghiên cứu các […]

Tại sao Thánh kinh Thần học lại cần thiết cho môn đệ hóa và sự tăng trưởng của Cơ Đốc Nhân?

05.17.2021

Trả lời Thánh kinh Thần học dạy cho một Cơ đốc nhân hiểu câu chuyện của chính mình trong câu chuyện của Đức Chúa Trời. Khi một Cơ-đốc nhân hiểu rằng Đức Chúa Trời có chủ quyền trên toàn bộ lịch sử và đã vạch ra một kế hoạch cứu rỗi sâu rộng trong hàng […]

Vấn đề với nhiều sự rao giảng hôm nay — Và Thánh kinh Thần học là biện pháp khắc phục

Tìm hiểu — Vấn đề với nhiều sự rao giảng hôm nay (Phần 1) Khám phá — Thánh Kinh Thần Học là gì (Phần 2) Hướng dẫn — Làm thế nào để áp dụng Thánh Kinh Thần Học khi rao giảng (Phần 3) Tìm hiểu— Vấn đề với nhiều sự rao giảng hôm nay (Phần […]

Tự Học Trở Thành Chính Mình như Người Giảng: Từ Một Người Vẫn Đang Cố Gắng Làm Điều Đó

Theo Kevin DeYoung | 05.17.2021

Phillips Brooks trở nên nổi tiếng khi định nghĩa việc rao giảng là “sự truyền đạt chân lý qua tính cách”, tôi tin rằng ông ấy đang nói về tính cách của riêng bạn chứ không phải của người khác. Nó đã làm tôi mất một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng tôi cảm thấy […]

Tại Sao Việc Hiểu Biết Bầy Chiên Của Bạn Là Quan Trọng Đối Với Việc Giảng Đầy Ý Nghĩa?

Theo Jared C. Wilson | 05.17.2021

Người giảng bước lên sân khấu, nhìn chằm chằm vào hội chúng. Đó là lần ông ấy mời hằng tuần. Ông yêu cầu những người trả lời giơ tay lên. Không một cánh tay nào giơ lên. Nhưng ông không có cách nào biết việc nầy bởi vì ông ở trên màn hình video. Tôi […]

Tại sao Giảng?

Theo Brad Wheeler | 05.17.2021

Tuần vừa qua tôi đã dùng 25 giờ chuẩn bị sứ điệp cho sáng Chúa nhật của Hội Thánh chúng tôi. Bài giảng đặt nền tảng trên I Sam. 9-11, vì thế, có lẽ tốt hơn gọi đó là một bài giảng. Suốt bài giảng nầy, tôi đọc toàn bộ bản văn, sau đó nói […]

Không Có Phần Áp Dụng? Nghĩa là Bạn Chưa Bao Giờ Giảng

Theo Michael Lawrence | 05.17.2021

Bạn đã bao giờ ngồi trong một lớp học tự hỏi điều đó là gì? Tôi vẫn còn nhớ rất rỏ ràng cảm giác đó khi tôi vật lộn với môn học về kế toán khi còn ở trường đại học. Khóa học được dạy như thể áp dụng của các nguyên tắc là hiển […]

Những Người Giảng Mạo Danh (bổ sung)

Mark Dever mô tả chính xác việc giảng giải kinh như là “giảng để đưa đến điểm chính của bài giảng là trọng tâm của một đoạn Kinh thánh nào đó.” Tuy nhiên, tôi đã nghe (và đã giảng!) Bài giảng có ý định được xem là bài giải nghĩa, nhưng lại phần nào trở […]

Thánh Kinh Thần Học và Sự Công Bố Tin Lành

Theo Jeramie Rinne | 05.17.2021

Đôi khi người giảng nhút nhát tránh giải thích các sách trong Kinh thánh vì họ nghi ngờ cách tiếp cận đó là tốt đối với việc dạy thần học cho các Cơ-Đốc nhân trưởng thành, nhưng không tốt cho việc giúp những người chưa tin hiểu Tin Lành.  Sự quan tâm này tăng lên […]

Bài Giảng Giải Kinh Là Gì?

05.17.2021

Trả lời Bài giảng giải kinh là một bài giảng lấy điểm chính của một đoạn Kinh thánh, làm cho nó trở thành điểm chính của bài giảng, và áp dụng nó vào cuộc sống ngày nay. Nói cách khác, một bài giảng giải kinh là phơi bày ý nghĩa của một đoạn Kinh Thánh […]

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2