Muốn làm mục sư? Hãy làm gương

Theo Bobby Jamieson | 07.19.2023

Lưu ý: Đây là một đoạn trích từ quyển sách Con đường trở thành mục sư mới xuất bản gần đây của Bobby. Không dùng quyền uy cai trị những người được giao cho mình, nhưng làm gương tốt cho cả bầy —1 Phi-e-rơ 5:3 Từ ngày chúng ta bắt đầu phục vụ với tư cách là […]

Học làm mục sư từ các mục sư trung tín và các Hội thánh khỏe mạnh

Theo Bobby Jamieson | 07.19.2023

Lưu ý: Bài viết là một đoạn trích từ chương 5 của sách Con đường trở thành mục sư của tác giả Bobby Jamieson. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi, và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng […]

Thánh Kinh Thần Học và việc Chăn Bầy

Theo Bobby Jamieson | 05.17.2021

Bạn sẽ mô tả công việc của mục sư là như thế nào? Bạn sẽ theo một kiểu mẫu nào? Rất có thể bạn sẽ tham khảo ý kiến của một vài hội thánh địa phương rồi thực hiện vài điều chỉnh để phản ảnh thời gian và chương trình của nhà thờ mình. Theo […]

Gánh Nặng của Kinh Thánh là sự Hồi Sinh Hội Thánh

Theo Bobby Jamieson | 05.14.2021

Trong suốt nhiều nơi ở Hoa Kỳ (và một vài nơi khác trên thế giới), các nhà thờ Tin Lành hoàn toàn đổ bỏ đi cảnh quan xung quanh. Nhiều nhà thờ này giống như thùng rác còn lại trên một góc phố – họ khiến mọi người băng qua phía bên kia để tránh […]