Rao Giảng và Thần Học

Bài Giảng Giải Kinh Là Gì?

Trả lời

Bài giảng giải kinh là một bài giảng lấy điểm chính của một đoạn Kinh thánh, làm cho nó trở thành điểm chính của bài giảng, và áp dụng nó vào cuộc sống ngày nay.

Nói cách khác, một bài giảng giải kinh là phơi bày ý nghĩa của một đoạn Kinh Thánh và cho thấy sự liên quan của nó với cuộc sống của những người nghe. Đó là giải kinh.

Điều này có nghĩa là một bài giảng giải kinh KHÔNG

  1. Cần chỉ tập trung vào một hoặc hai câu.
  2. Cần trình bày những lý lẽ phức tạp hoặc nền lịch sử vô tận.
  3. Cần phải khô, không có sự sống, hoặc bị loại bỏ khỏi cuộc sống hiện tại của mọi người.
  4. Lẫn lộn điểm chính của đoạn văn với bất kỳ ứng dụng nào khác của đoạn văn đó (nghĩa là, sử dụng một câu để nói những gì bạn muốn nói).

Thay vào đó, nó nên có một đoạn văn ngắn, trung bình hoặc dài của Kinh Thánh và cho thấy tầm quan trọng đáng kể về ý nghĩa chính của một đoạn văn đó cho thế giới ngày nay.

 


Bài viết này được dịch với sự hợp tác của Tạp chí Thần học Việt Nam (VietnameseTheologicalReview.org). Hãy ghé vào trang web của Tạp chí Thần học để tìm hiểu thêm các nguồn tài liệu kinh thánh hữu ích hơn.

Thêm answers được gắn thẻ là: