Truyền Giáo và Phúc Âm

Truyền giáo là gì?

Câu trả lời:
Truyền giáo nghĩa là nói với người khác những tin tức tốt lành về những gì Chúa Giê-su Christ đã làm để cứu những người tội lỗi. Để làm điều này, bạn phải nói với người khác rằng:

  1. Đức Chúa Trời là thánh (1 Ga 1: 5). Ngài là Đấng sáng tạo mọi sự (Sáng-thế Ký 1: 1).
  2. Tất cả mọi người đều là những tội nhân xứng đáng nhận được sự công bình đời đời của Đức Chúa Trời, (Rô-ma 3: 10-19, Mác 9:48, Khải huyền 14:11).
  3. Chúa Giê-su Christ, là Đức Chúa Trời hoàn toàn và Ngài cũng là con người trọn vẹn, đã sống một cuộc đời vô tội, chết thay trên thập tự giá để chịu đựng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai tin vào Ngài, và Ngài sống lại từ âm phủ. (Giăng 1: 1, 1 Ti-mô-thê 2: 5, Hê-bơ-rơ 7:26, Rô-ma 3: 21-26, 2 Cô-rinh-tô 5:21, 1 Cô-rinh-tô 15: 20-22).
  4. Cách duy nhất để được cứu khỏi sự trừng phạt đời đời và được hòa giải với Đức Chúa Trời là ăn năn tội lỗi và tin cậy nơi Đức Chúa Jêsus Christ để được sự cứu rỗi (Mác 1:15, Công-vụ 20:21).

Truyền giáo là đang nói cho người khác thông điệp cơ bản này.

 


Bài viết này được dịch với sự hợp tác của Tạp chí Thần học Việt Nam (VietnameseTheologicalReview.org). Hãy ghé vào trang web của Tạp chí Thần học để tìm hiểu thêm các nguồn tài liệu kinh thánh hữu ích hơn.

Thêm answers được gắn thẻ là: