15 lý do linh hồn của chúng ta cần nhóm lại thờ phượng, hơn là nhóm trực tuyến

Theo Dane Ortlund | 07.19.2023

Đại dịch vẫn còn. Nhiều Hội thánh mở cửa đón tín hữu đến nhóm lại nhưng lại rất thưa thớt — hay là ít ra thưa hơn trước đây. Vì nhiều lý do, vài người cần tiếp tục ở nhà. Nhưng còn những hội chúng có ít nguy cơ nhiễm bệnh hay là đã tiêm […]