Chăm sóc chiên lạc

Theo Jeff Lacine | 07.19.2023

Cơ Đốc Nhân cũng có lúc bị cám dỗ trở thành chiên lạc và lơ là cam kết của mình với Chúa. Nếu là Cơ đốc nhân lâu năm, thì có lẽ chúng ta đã chứng kiến thực tế đáng buồn này. Chúng ta đã từng thấy một người anh em Cơ Đốc có tình […]