Mục tiêu của giảng luận trong văn hóa thù địch Cơ Đốc giáo ngày nay

Theo John Piper | 07.19.2023

Mới đây, có người hỏi John Piper rằng: “Làm sao các mục sư Mỹ nên chuẩn bị các Hội thánh cho sự bắt bớ?” Dưới đây là câu trả lời của ông: Tôi xin trả lời là đáng lẽ chúng ta nên bắt đầu từ lâu rồi mới phải – tức là từ bài giảng […]