Nếu bạn đang suy nghĩ về việc rời bỏ một Hội thánh…

Theo Mark Dever | 05.18.2021

Ghi chú của biên tập viên: Phần sau đây là từ trang 57 của Thế Nào là Hội Thánh Sống Mạnh? của Mark Dever là gì?   TRƯỚC KHI BẠN QUYẾT ĐỊNH RA ĐI Xin cầu nguyện. Hãy để mục sư hiện tại của bạn biết về suy nghĩ của bạn trước khi bạn chuyển […]

Làm thế nào để tồn tại một cuộc khủng hoảng văn hóa

Theo Mark Dever | 05.18.2021

Ý kiến của công chúng dường như đang thay đổi về hôn nhân đồng giới, cũng như luật pháp của quốc gia. Tất nhiên sự thay đổi này chỉ là một trong một chòm sao lớn hơn. Quan điểm của Mỹ về gia đình, tình yêu, tình dục nói chung, khoan dung, Thiên Chúa, và […]

Giảng cho người không quan tâm, nghi ngờ và tội nhân

Theo Mark Dever | 05.14.2021

Tôi thường nghe câu hỏi, “làm thế nào để bạn áp dụng các bản văn trong một bài giảng giải kinh?” Đằng sau câu hỏi này có thể là nhiều giả định có vấn đề. Người hỏi có thể nhớ những bài giảng “giải kinh” mà ông ta đã nghe (hoặc có thể được rao […]

Cách Tâm Trí Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Nào – Trọng Tâm của Hội Chúng

Theo Mark Dever | 05.14.2021

Kể từ khi trở nên một Cơ-Đốc nhân thời trung học, vai trò của hội chúng địa phương trở thành quan trọng đối với tôi. Tôi nhớ đã bỏ ra một số (vâng, rất nhiều) giờ trong mùa hè đầu tiên của tôi khi đã trở thành một Cơ-Đốc nhân ngay trong thư viện nhà […]

Sức Mạnh của Gương Mẫu

Theo Mark Dever | 05.14.2021

“Gương mẫu không phải là điều chính trong đời sống – gương mẫu là điều duy nhất”. Qua câu nói đó, nhà truyền giáo y khoa và tác giả nổi tiếng, Albert Schweitzer, nói rõ tầm quan trọng và sức mạnh của gương mẫu. Có bao nhiêu người trong chúng ta đang đọc lời nầy, […]

Làm thế nào Thay đổi Hội Thánh của Bạn

Theo Mark Dever | 05.14.2021

Các mục sư thường hỏi tôi, “Làm thế nào để Hội Thánh của chúng tôi thay đổi?” Có quá nhiều Mục sư đã làm cho Hội Thánh trở nên dị biệt chỉ vì họ cố gắng đem đến sự thay đổi. Một số vị mục sư đó đã bị sa thải. Đương nhiên, là người […]

Suy Nghĩ Lại Những Thành Công Trong Chức Vụ

Theo Mark Dever | 05.14.2021

Tác giả và nhà thần học David Wells đã báo cáo trong cuốn sách năm 1994 của ông về Đức Chúa Trời ở Wasteland rằng “Sinh viên [Chủng viện] không hài lòng với tình trạng hiện tại của Hội thánh. Họ tin rằng nó đã mất đi khải tượng của nó, và họ muốn Hội […]