Thành Viên và Kỷ Luật

Nếu bạn đang suy nghĩ về việc rời bỏ một Hội thánh…

Đề Mục
05.18.2021

Ghi chú của biên tập viên: Phần sau đây là từ trang 57 của Thế Nào là Hội Thánh Sống Mạnh? của Mark Dever là gì?

 

TRƯỚC KHI BẠN QUYẾT ĐỊNH RA ĐI

  1. Xin cầu nguyện.
  2. Hãy để mục sư hiện tại của bạn biết về suy nghĩ của bạn trước khi bạn chuyển đến một nhà thờ khác hoặc đưa ra quyết định của bạn để chuyển đến một thành phố khác. Yêu cầu lời khuyên của vị Mục sư đó.
  3. Cân nhắc động cơ của bạn. Mong muốn của bạn là rời đi vì tội lỗi, xung đột cá nhân hay thất vọng? Nếu đó là vì lý do giáo lý, những vấn đề giáo lý này có ý nghĩa quan trọng không?
  4. Làm tất cả mọi thứ trong khả năng của bạn để hòa giải bất kỳ mối quan hệ bị hỏng.
  5. Hãy chắc chắn để xem xét tất cả các “bằng chứng của ân sủng” bạn đã thấy trong cuộc sống của Hội thánh – nơi mà công việc của Thiên Chúa là hiển nhiên. Nếu bạn không thể thấy bất cứ bằng chứng nào về ân điển của Đức Chúa Trời, bạn có thể muốn kiểm tra lại tấm lòng của chính mình một lần nữa (Ma-thi-ơ 7: 3-5).
  6. Hãy khiêm tốn. Nhận ra bạn không có tất cả các sự kiện và đánh giá con người và hoàn cảnh một cách chắc chắn (đem lại cho họ lợi ích của sự nghi ngờ).

NẾU BẠN ĐI . . .

  1. Đừng chia rẻ thân thể Chúa.
  2. Hãy cố gắng tối đa không để gieo rắc sự bất mãn ngay cả trong số những người bạn thân nhất của bạn. Hãy nhớ rằng, bạn không muốn bất cứ điều gì để cản trở sự tăng trưởng của họ trong ân sủng Ngài và trong Hội thánh này. Từ chối bất kỳ những mong muốn về việc nói sau lưng người khác (đôi khi được gọi là “trút” hoặc “nói cảm giác của bạn”).
  3. Xin cầu nguyện và ban phước cho hội thánh và sự lãnh đạo của hội thánh. Tìm cách để làm điều này thực tế. Nếu đã bị tổn thương, thì hãy tha thứ — ngay cả khi bạn đã được tha thứ.

 


Bài viết này được dịch với sự hợp tác của Tạp chí Thần học Việt Nam (VietnameseTheologicalReview.org). Hãy ghé vào trang web của Tạp chí Thần học để tìm hiểu thêm các nguồn tài liệu kinh thánh hữu ích hơn.

Thêm articles được gắn thẻ là: