Những Sứ Điệp Gì mà Mọi Người Lầm Tưởng Đó Là Phúc Âm

05.18.2021

Đức Chúa Trời muốn làm cho chúng ta giàu có. Một số nhà truyền giáo hôm nay nói rằng tin tốt lành đó là Thượng Đế muốn ban phước cho chúng ta với vô số tiền và tài sản — tất cả những gì chúng ta cần làm là hỏi! Nhưng Phúc âm là một […]