Trưởng lão của Hội thánh là gì?

05.18.2021

Trả lời Khái niệm cơ bản: Người trưởng lão là một người (i) hội đủ điều kiện trong 1 Ti-mô-thê 3: 1-7 và Tít 1: 6-9, (ii) được công nhận bởi hội thánh của mình như một người trưởng lão, (iii) và là người dẫn dắt Hội thánh bằng cách dạy Lời Chúa (1 Ti-mô-thê […]

Nhận Định Mẫu nói về Thuộc viên Hội thánh

Theo Garrett Kell | 05.18.2021

Ghi chú của biên tập viên: Sau đây là một tuyên bố từ những người trưởng lão tại Nhà thờ Baptist Del Ray ở Alexandria, VA. Gần đây, họ bắt đầu phát hành “Nghiên cứu về người chăn” để giúp Hội thánh của họ có suy nghĩ tốt về các chủ đề Kinh thánh quan […]

Có Quan Trọng Không Khi Sử Dụng Các Chức Danh “Trưởng lão” và “Chấp sự”?

05.12.2021

Trả lời Trong khi danh hiệu “trưởng lão” và “chấp sự” không cần thiết cho chức vụ trong Hội thánh, có một số lý do chính đáng tại sao các hội thánh nên sử dụng những danh hiệu thánh kinh này: Nó chứng tỏ rằng Kinh thánh là thẩm quyền của chúng ta, chứ không […]