Khả Năng Lãnh Đạo

Có Quan Trọng Không Khi Sử Dụng Các Chức Danh “Trưởng lão” và “Chấp sự”?

Trả lời

Trong khi danh hiệu “trưởng lão” và “chấp sự” không cần thiết cho chức vụ trong Hội thánh, có một số lý do chính đáng tại sao các hội thánh nên sử dụng những danh hiệu thánh kinh này:

  1. Nó chứng tỏ rằng Kinh thánh là thẩm quyền của chúng ta, chứ không phải sự khôn ngoan của con người. Sử dụng các tiêu đề trong Kinh thánh cho thấy rằng chúng ta đang tuân theo các chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, chứ không phải tự mình quyết định xem nên hình thành cấu trúc lãnh đạo trong Hội thánh là gì. Đức Chúa Trời đã ban cho Hội thánh một cấu trúc cơ bản mà chúng ta nên theo sát. Để đi lạc khỏi cấu trúc đó, hoặc để quyết định rằng chúng ta không cần phải kêu gọi các nhà lãnh đạo của chúng ta nhận biết những gì Kinh Thánh đã kêu gọi họ, cho thấy chúng ta tự nói rằng chúng ta biết nhiều hơn Đức Chúa Trời.
  2. Nó giúp cho hội chúng biết những gì họ mong đợi từ những người lãnh đạo. Khi một Hội thánh sử dụng thuật ngữ “trưởng lão” và “chấp sự” như Kinh Thánh, một tín hữu có thể dễ dàng nhìn vào Kinh thánh để biết “chi tiết công việc” của họ. Họ có thể nhìn vào Kinh thánh và biết chính xác những gì mong đợi từ người lãnh đạo của họ.
  3. Nó giúp cho các nhà lãnh đạo biết tiêu chuẩn của Kinh thánh. Ngoài ra Kinh thánh không có đề cập đến các tiêu chuẩn cho ban quản trị, các thành viên ban cố vấn, “ban lãnh đạo”, hoặc các chức danh khác mà chúng ta thêm vào. Tuy nhiên, kinh thánh có tiêu chuẩn cho các trưởng lão và các chấp sự. Sử dụng các thuật ngữ Kinh Thánh cho các ban này là cần thiết để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn của Kinh Thánh cho lãnh đạo đang được duy trì. Điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp các trưởng lão, những người phải có khả năng giảng dạy Lời của Đức Chúa Trời (1 Ti-mô-thê 3: 2). Nó vô cùng lợi ích cho hội thánh khi những người giám sát công việc của Hội thánh nắm vững chắc về Kinh Thánh và có thể dạy Kinh Thánh. Theo cách này, Hội thánh sẽ được nhất quán, thực tế được định hình bởi Lời của Đức Chúa Trời, không phải bởi sự khôn ngoan của con người.

(Đa số các tài liệu này được trích ra từ bài viết của Benjamin Merkle “Chúng Ta có Cần Phải sử dụng danh hiệu Trưởng Lão và Chấp Sự”)

 


Bài viết này được dịch với sự hợp tác của Tạp chí Thần học Việt Nam (VietnameseTheologicalReview.org). Hãy ghé vào trang web của Tạp chí Thần học để tìm hiểu thêm các nguồn tài liệu kinh thánh hữu ích hơn.

Thêm answers được gắn thẻ là: