Truyền Giáo Nơi Làm Việc

Theo Ashok Nachnani | 05.18.2021

Khi văn hóa đối lập với tôn giáo phát triển, tác động của nó đối với việc truyền giáo của bạn tại nơi làm việc là gì? Bạn trung thành hơn hay sợ hãi hơn? Bạn khó có thể bị đổ lỗi vì sợ hãi hơn. Sự tiến bộ nhanh chóng của xã hội chủ […]

Ngừng Gởi Giáo Sĩ: Tại sao nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn

Theo Steve Jennings | 05.18.2021

“Con đây, Xin hãy sai con.” Ê-sai 6: 8 “Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. 38 Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.” Matt. 9: 37-38 Những đoạn Kinh thánh này đã được ghi trên các phiếu […]

Vấn đề với các chương trình truyền giáo

Theo Mack Stiles | 05.18.2021

Nó không mất nhiều công sức để thuyết phục hầu hết các tín hữu rằng việc truyền giáo với cộng đồng là mục đích chính. Thậm chí không khó để kêu gọi mọi người nhóm lại để hoàn thành sứ vụ truyền giáo. Nhưng thường khi chúng ta nghĩ về việc truyền giảng trong cộng […]

Một số hướng dẫn thực tiễn dành cho việc rao giảng phúc âm tốt đẹp?

05.18.2021

Câu trả lời: Cầu nguyện. Chúa Jêsus phán: “Không ai có thể đến cùng ta trừ khi Cha đã sai ta đến” (Giăng 6:44). Sự cứu rỗi là công việc của Đức Chúa Trời, vì vậy chúng ta nên cầu nguyện với Ngài để làm điều đó. Đặt câu hỏi và nghe những phản ứng […]

Một số ví dụ về những lần truyền giáo thất bại?

05.18.2021

Câu trả lời: Không chia sẻ phúc âm chút nào. Bởi vì việc truyền giáo là chia sẻ phúc âm, lý do chính mà truyền giáo bị thất bại đó là không nói ra được thông điệp nào cả. Đôi khi những người đang làm công tác xã hội nghĩ rằng bằng cách chăm sóc […]

Truyền giáo là gì?

05.18.2021

Câu trả lời: Truyền giáo nghĩa là nói với người khác những tin tức tốt lành về những gì Chúa Giê-su Christ đã làm để cứu những người tội lỗi. Để làm điều này, bạn phải nói với người khác rằng: Đức Chúa Trời là thánh (1 Ga 1: 5). Ngài là Đấng sáng tạo […]

Giảng cho Người Chưa Tin, Người Tin, và Thuộc Viên Hội Thánh,

Theo Aaron Menikoff | 05.14.2021

Những người giảng giảng cho ai? Mới đây tôi đã kéo ra trên kệ nhiều sách về việc giảng và khám phá rằng câu hỏi nầy rõ ràng đã được nói đến. Những người giảng dường như quan tâm nhiều hơn về phong cách của họ.  Cũng vậy, một vài mục sư chú ý đến […]

Ai Nên Truyền Giáo?

05.12.2021

Câu trả lời: Trong khi một số người có thể muốn để công việc truyền giảng cho các mục sư, cho các nhà biện giáo học, hoặc có lẽ dành cho những người hướng ngoại nói chung, Tân ước khẳng định rằng tất cả các Cơ đốc nhân nên truyền giảng: • Ví dụ: Chúng […]

Bốn Nền Tảng Kinh Thánh Cho Bối Cảnh Hóa

Theo Zane Pratt | 09.22.2020

Bối cảnh hóa là một trong những chủ đề nóng nhất trong việc truyền giáo ngày nay. Nói một cách đơn giản, ngữ cảnh hóa là từ mà chúng ta sử dụng cho mục đích của truyền giảng Phúc Âm tại nhà thờ cũng như ở nhà trong một bối cảnh văn hóa nhất định. […]