Truyền Giáo và Phúc Âm

Ai Nên Truyền Giáo?

Câu trả lời:

Trong khi một số người có thể muốn để công việc truyền giảng cho các mục sư, cho các nhà biện giáo học, hoặc có lẽ dành cho những người hướng ngoại nói chung, Tân ước khẳng định rằng tất cả các Cơ đốc nhân nên truyền giảng:

• Ví dụ: Chúng ta thấy điều này trong ví dụ về những Cơ đốc nhân đầu tiên: “Những người đã bị phân tán các nơi họ đã rao giảng Lời Chúa từ bất cứ nơi nào họ đến” (Acts 8: 4, NIV). Và trong Công Vụ Các Sứ Đồ 11:19-21 cho chúng ta biết rằng tất cả các môn đồ đều đã truyền giảng khi họ đi ra từ Giê-ru-sa-lem.

• Hướng dẫn: Phi-e-rơ hướng dẫn cho tất cả chúng ta “chuẩn bị trả lời cho tất cả những ai yêu cầu bạn để đưa ra lý do về sự trông cậy mà bạn có” (1 Phi-e-rơ 3:15, NIV).

• Vì lợi ích của tình yêu: Nếu chúng ta yêu thương người hàng xóm của mình như chúng ta (Mác 12:31, Gia-cơ 2:8), có cách nào quan trọng hơn để yêu ai đó hơn là chia sẻ Phúc âm với họ không?

 

(Tài liệu này đã được chuyển thể từ Tin Lành và Truyền Giáo Cá Nhân của Mark Dever, 45-53)

 


Bài viết này được dịch với sự hợp tác của Tạp chí Thần học Việt Nam (VietnameseTheologicalReview.org). Hãy ghé vào trang web của Tạp chí Thần học để tìm hiểu thêm các nguồn tài liệu kinh thánh hữu ích hơn.

Thêm answers được gắn thẻ là: