Chăn bầy trong thời đại ‘của tôi’

Theo Jonathan Dodson | 07.19.2023

Một tín hữu Hội thánh lắng nghe một chương trình phát thanh đầy năng lượng về một vấn đề văn hóa phổ biến nào đó. Vì những gì đã nghe được, họ tìm kiếm vài phạm trù để đọc một số bài góc nhìn về đề tài. Vào cuối tuần, họ vào YouTube xem đoạn […]