5 Bước Tìm Điểm Chính Ở Bất kỳ Đoạn Văn Nào Trong Kinh Thánh

Theo Robert Kinney | 09.22.2020

“Làm thế nào để tôi tìm thấy điểm chính của một bản văn Kinh thánh?” Đây là một câu hỏi mà tôi thường nghe từ những người lãnh đạo nghiên cứu Kinh Thánh trong các nhóm nhỏ và những người lãnh đạo sinh viên trong nhà thờ nơi tôi phục vụ. Và không có gì […]