Vấn đề cơ bản nhất mà phúc âm đề cập đến là gì?

05.18.2021

Trả lời Có phải vấn đề cơ bản của phúc âm là đáp ứng nhu cầu của chúng ta? Hoàn thành mong muốn của chúng ta có ý nghĩa gì? Biến đổi xã hội? Dạy chúng ta sống tốt hơn? Nâng người nghèo lên? Làm cho chúng ta giàu có và khỏe mạnh? Tất cả […]

Những Sứ Điệp Gì mà Mọi Người Lầm Tưởng Đó Là Phúc Âm

05.18.2021

Đức Chúa Trời muốn làm cho chúng ta giàu có. Một số nhà truyền giáo hôm nay nói rằng tin tốt lành đó là Thượng Đế muốn ban phước cho chúng ta với vô số tiền và tài sản — tất cả những gì chúng ta cần làm là hỏi! Nhưng Phúc âm là một […]

Ai Nên Truyền Giáo?

05.12.2021

Câu trả lời: Trong khi một số người có thể muốn để công việc truyền giảng cho các mục sư, cho các nhà biện giáo học, hoặc có lẽ dành cho những người hướng ngoại nói chung, Tân ước khẳng định rằng tất cả các Cơ đốc nhân nên truyền giảng: • Ví dụ: Chúng […]

Có Phải Đức Tin Nơi Đấng Christ Là Cách Duy Nhất Để Được Cứu?

05.12.2021

Trả lời: Thách thức văn hóa: Con người ngày nay thích được bao gồm. Chúng ta muốn ai cũng đều đúng cả. Trong thực tế, chúng ta nghĩ rằng cách duy nhất để sai là nghĩ rằng bất cứ ai có thể sai về bất cứ điều gì. Vì vậy, khi nói đến tôn giáo, […]

  • Page 2 of 2
  • 1
  • 2