Truyền Giáo và Phúc Âm

Có Phải Đức Tin Nơi Đấng Christ Là Cách Duy Nhất Để Được Cứu?

Trả lời:

  • Thách thức văn hóa: Con người ngày nay thích được bao gồm. Chúng ta muốn ai cũng đều đúng cả. Trong thực tế, chúng ta nghĩ rằng cách duy nhất để sai là nghĩ rằng bất cứ ai có thể sai về bất cứ điều gì. Vì vậy, khi nói đến tôn giáo, chúng ta nói, “Con đường nào cũng dẫn đến Thiên Chúa. Không phải chỉ có một cách mới đúng. Điều đúng đắn để tin là bất cứ điều gì phù hợp với bạn.” Nhưng đó có phải là điều Kinh Thánh nói?
  • Câu trả lời ngắn gọn: Trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12 Phi-e-rơ nói: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”
  • Câu trả lời dài hơn một chút: Đức tin trong Đấng Christ là cách duy nhất để được cứu bởi vì bởi đức tin nơi Đấng Christ mà chúng ta nhận được sự công bình của Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 2:16). Chỉ bởi đức tin nơi Đấng Christ, chúng ta mới có thể được hòa giải với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5: 9-11). Chỉ bởi đức tin nơi Đấng Christ mà chúng ta có thể nhận sự sống đời đời (Giăng 3:16). Chúa Jêsus là Đấng trung gian duy nhất giữa Đức Chúa Trời và con người (1 Ti-mô-thê 2: 5).
  • Được thuộc về: Trong khi nhiều người ngày nay không thấy sự liên quan giữa họ với sứ sứ điệp này, chúng ta nên chỉ cho họ thấy sự triệt để của phúc âm. Phúc âm chỉ cho thấy tất cả mọi người đều phạm tội và sự tha thứ và sự sống đời đời dành cho tất cả những người biết từ bỏ tội lỗi và tin cậy trong Đấng Christ. Cho dù bạn có tốt hay xấu. Không quan trọng bạn đến từ đâu hay nền tảng tôn giáo của bạn là gì. Nếu bạn ăn năn tội lỗi và sự tin cậy của bạn trong Đấng Christ, bạn sẽ được cứu.

 


Bài viết này được dịch với sự hợp tác của Tạp chí Thần học Việt Nam (VietnameseTheologicalReview.org). Hãy ghé vào trang web của Tạp chí Thần học để tìm hiểu thêm các nguồn tài liệu kinh thánh hữu ích hơn.

Thêm answers được gắn thẻ là: