Có Quan Trọng Không Khi Sử Dụng Các Chức Danh “Trưởng lão” và “Chấp sự”?

05.12.2021

Trả lời Trong khi danh hiệu “trưởng lão” và “chấp sự” không cần thiết cho chức vụ trong Hội thánh, có một số lý do chính đáng tại sao các hội thánh nên sử dụng những danh hiệu thánh kinh này: Nó chứng tỏ rằng Kinh thánh là thẩm quyền của chúng ta, chứ không […]