Cách Giảng Có Thay Đổi Kể Từ Hội Thánh Đầu Tiên?

Theo Peter Sanlon | 09.22.2020

Việc giảng giải kinh thường xuyên có hệ thống về Kinh Thánh phải là trung tâm điểm trong khải tượng của tôi đối với một Hội thánh địa phương. Khi tôi giảng từ sách này đến sách khác trong Kinh Thánh với hội thánh của tôi, tôi tin rằng tôi đang tiếp tục một nghề […]