Vấn đề với các chương trình truyền giáo

Theo Mack Stiles | 05.18.2021

Nó không mất nhiều công sức để thuyết phục hầu hết các tín hữu rằng việc truyền giáo với cộng đồng là mục đích chính. Thậm chí không khó để kêu gọi mọi người nhóm lại để hoàn thành sứ vụ truyền giáo. Nhưng thường khi chúng ta nghĩ về việc truyền giảng trong cộng […]

Sự khác biệt thực tế về sự tái sanh theo nền tảng Thánh kinh trong Hội thánh là gì?

05.18.2021

Trả lời Một Hội thánh với sự hiểu biết Kinh Thánh về sự tái sanh sẽ… Hãy cẩn thận đối với những người mà họ nhận là một thuộc viên trong Hội thánh. Yêu cầu mọi người đăng ký thành thuộc viên để giải thích về phúc âm. Hỏi xem liệu có bất kỳ phần […]

Ăn Năn Là Gì?

05.18.2021

Ăn năn là vòng quay đầu tiên trong cuộc sống của một người. Sự quay trở lại hoàn toàn của một người từ tội lỗi và đến với Đấng Christ để được sự cứu rỗi. Từ thờ thần tượng đến thờ phượng Thiên Chúa. Từ việc tự làm cho mình trở nên công bình để […]

Đức Thánh Linh, Sự Cầu Nguyện, và Rao Giảng

Theo David Helm | 09.22.2020

Tôi có một niềm tin ngày càng tăng, và chính là điều này: Nhu cầu lớn lao của Hội thánh ngày nay là cho một công việc mới mẻ và lâu dài của Đức Thánh Linh. Sự xác tín này, đối với tôi ít nhất, không chỉ đơn giản là về nhu cầu của Đức […]