Thành Viên Hội Thánh có Đúng như Kinh Thánh Dạy?

Theo Matt Chandler | 05.18.2021

“Người phối ngẫu của Đấng Christ không thể ngoại tình được; Hội thánh không được vấp ngã và phải tinh khiết. Hội thánh phải biết mình thuộc về ai; Hội thánh cần bảo vệ mình với sự khiêm tốn sự thánh thiện về phần mình. Hội thánh sẽ giữ chúng ta cho riêng Đức Chúa […]

Cần thiết: Kế hoạch và Phương cách cho các thành viên trong Hội thánh

Theo Greg Gilbert | 09.22.2020

Nếu bạn giống như hầu hết các mục sư, điều cuối cùng bạn muốn nghe là từ các thành viên trong nhà thờ, tất cả những gì cần nghe, là biết kế hoạch của ai đó muốn chống lại sự hiệp một trong thân thể Chúa. Bất kể chổ nào họ ngồi, bất cứ lớp […]

  • Page 2 of 2
  • 1
  • 2