Trưởng lão của Hội thánh là gì?

05.18.2021

Trả lời Khái niệm cơ bản: Người trưởng lão là một người (i) hội đủ điều kiện trong 1 Ti-mô-thê 3: 1-7 và Tít 1: 6-9, (ii) được công nhận bởi hội thánh của mình như một người trưởng lão, (iii) và là người dẫn dắt Hội thánh bằng cách dạy Lời Chúa (1 Ti-mô-thê […]

Nhà thờ có nên xem chủ yếu môn đệ hóa là “chương trình” hay là một “cách sống”?

05.18.2021

Trả lời Hội thánh không nên chủ yếu xem môn đệ hóa là sự kiện đặc biệt hay một chương trình hào nhoáng. Môn đệ hóa không phải là một điều gì đó thỉnh thoảng xảy ra hay là một sự kiện bất thường, hay nó là một điều gì đó có thể không cần […]

Trong thực tế, làm thế nào tôi có thể môn đồ hóa các tín hữu khác?

05.18.2021

Trả lời Tham gia vào một Hội thánh. Đến nhà thờ thật sớm và ở lại thật trể. Thực hành lòng hiếu khách với các thuộc viên trong Hội thánh của bạn. Hãy cầu xin Chúa cho bạn một chiến lược trong tình bạn của mình. Nếu có thể, hãy lên chi tiết những gì […]

Về nguyên tắc, môn đệ hóa hoạt động như thế nào?

05.18.2021

Trả lời Môn đệ hóa làm việc chủ yếu qua sự hướng dẫn và bắt chước. Môn đệ làm việc tốt nhất qua tình yêu thương. Như chúng ta yêu thương hướng dẫn các tín hữu trẻ theo cách của sự tin kính và sống cuộc sống đáng ngợi khen Chúa, và để họ được […]

Một số hướng dẫn thực tiễn dành cho việc rao giảng phúc âm tốt đẹp?

05.18.2021

Câu trả lời: Cầu nguyện. Chúa Jêsus phán: “Không ai có thể đến cùng ta trừ khi Cha đã sai ta đến” (Giăng 6:44). Sự cứu rỗi là công việc của Đức Chúa Trời, vì vậy chúng ta nên cầu nguyện với Ngài để làm điều đó. Đặt câu hỏi và nghe những phản ứng […]

Một số ví dụ về những lần truyền giáo thất bại?

05.18.2021

Câu trả lời: Không chia sẻ phúc âm chút nào. Bởi vì việc truyền giáo là chia sẻ phúc âm, lý do chính mà truyền giáo bị thất bại đó là không nói ra được thông điệp nào cả. Đôi khi những người đang làm công tác xã hội nghĩ rằng bằng cách chăm sóc […]

Truyền giáo là gì?

05.18.2021

Câu trả lời: Truyền giáo nghĩa là nói với người khác những tin tức tốt lành về những gì Chúa Giê-su Christ đã làm để cứu những người tội lỗi. Để làm điều này, bạn phải nói với người khác rằng: Đức Chúa Trời là thánh (1 Ga 1: 5). Ngài là Đấng sáng tạo […]

Ăn Năn Là Gì?

05.18.2021

Ăn năn là vòng quay đầu tiên trong cuộc sống của một người. Sự quay trở lại hoàn toàn của một người từ tội lỗi và đến với Đấng Christ để được sự cứu rỗi. Từ thờ thần tượng đến thờ phượng Thiên Chúa. Từ việc tự làm cho mình trở nên công bình để […]

Vấn đề cơ bản nhất mà phúc âm đề cập đến là gì?

05.18.2021

Trả lời Có phải vấn đề cơ bản của phúc âm là đáp ứng nhu cầu của chúng ta? Hoàn thành mong muốn của chúng ta có ý nghĩa gì? Biến đổi xã hội? Dạy chúng ta sống tốt hơn? Nâng người nghèo lên? Làm cho chúng ta giàu có và khỏe mạnh? Tất cả […]

Những Sứ Điệp Gì mà Mọi Người Lầm Tưởng Đó Là Phúc Âm

05.18.2021

Đức Chúa Trời muốn làm cho chúng ta giàu có. Một số nhà truyền giáo hôm nay nói rằng tin tốt lành đó là Thượng Đế muốn ban phước cho chúng ta với vô số tiền và tài sản — tất cả những gì chúng ta cần làm là hỏi! Nhưng Phúc âm là một […]

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2