Thành Viên Hội Thánh có Đúng như Kinh Thánh Dạy?

Theo Matt Chandler | 05.18.2021

“Người phối ngẫu của Đấng Christ không thể ngoại tình được; Hội thánh không được vấp ngã và phải tinh khiết. Hội thánh phải biết mình thuộc về ai; Hội thánh cần bảo vệ mình với sự khiêm tốn sự thánh thiện về phần mình. Hội thánh sẽ giữ chúng ta cho riêng Đức Chúa […]

Thánh Kinh Thần Học và việc Chăn Bầy

Theo Bobby Jamieson | 05.17.2021

Bạn sẽ mô tả công việc của mục sư là như thế nào? Bạn sẽ theo một kiểu mẫu nào? Rất có thể bạn sẽ tham khảo ý kiến của một vài hội thánh địa phương rồi thực hiện vài điều chỉnh để phản ảnh thời gian và chương trình của nhà thờ mình. Theo […]

Làm thế nào tôi có thể phát triển trong sự hiểu biết của tôi về Thánh kinh Thần học?

05.17.2021

Trả Lời Nghiên cứu Kinh Thánh theo chủ đề. Trong khi bạn nên nghiên cứu tất cả Kinh Thánh một cách sâu sắc và toàn diện, nó có thể đặc biệt hữu ích khi đọc Kinh Thánh để theo dõi các chủ đề trải dài trong toàn bộ Kinh Thánh. Nếu bạn nghiên cứu các […]

Tại sao Thánh kinh Thần học lại cần thiết cho môn đệ hóa và sự tăng trưởng của Cơ Đốc Nhân?

05.17.2021

Trả lời Thánh kinh Thần học dạy cho một Cơ đốc nhân hiểu câu chuyện của chính mình trong câu chuyện của Đức Chúa Trời. Khi một Cơ-đốc nhân hiểu rằng Đức Chúa Trời có chủ quyền trên toàn bộ lịch sử và đã vạch ra một kế hoạch cứu rỗi sâu rộng trong hàng […]

Vấn đề với nhiều sự rao giảng hôm nay — Và Thánh kinh Thần học là biện pháp khắc phục

Tìm hiểu — Vấn đề với nhiều sự rao giảng hôm nay (Phần 1) Khám phá — Thánh Kinh Thần Học là gì (Phần 2) Hướng dẫn — Làm thế nào để áp dụng Thánh Kinh Thần Học khi rao giảng (Phần 3) Tìm hiểu— Vấn đề với nhiều sự rao giảng hôm nay (Phần […]

Thánh Kinh Thần Học và Sự Công Bố Tin Lành

Theo Jeramie Rinne | 05.17.2021

Đôi khi người giảng nhút nhát tránh giải thích các sách trong Kinh thánh vì họ nghi ngờ cách tiếp cận đó là tốt đối với việc dạy thần học cho các Cơ-Đốc nhân trưởng thành, nhưng không tốt cho việc giúp những người chưa tin hiểu Tin Lành.  Sự quan tâm này tăng lên […]

Nhà Thờ Địa Phương Là Gì

Theo Jonathan Leeman | 05.14.2021

Một nhà thờ địa phương là một nhóm các tín hữu thường xuyên nhóm lại trong danh của Chúa cứu thế Giê-su để chính thức xác nhận và chăm sóc nhau trong Chúa Giê-su Christ và trong vương quốc của Ngài thông qua các bài giảng phúc âm. Có một chút hơi vắn tắt ở […]

Một Trường Hợp về Bài Giảng Giải Kinh

Theo Mike Bullmore | 09.22.2020

Giảng giải kinh là gì? Một bài giảng là giải thích nếu nội dung và ý định của nó được kiểm soát bởi nội dung và ý định của một đoạn Kinh thánh cụ thể. Người giảng phải nói những gì đoạn văn nói, và bài giảng của mình phải truyền đạt cho người nghe […]