Đừng trở thành “Hội thánh mồ côi”

Theo Sean Nolan | 07.19.2023

“Nếu thần đèn cho chúng ta một điều ước duy nhất, chúng ta sẽ ước gì?” Là người đi mở mang Hội thánh, tôi thường bị hỏi hết lần nầy đến lần khác là: “Nếu khuyên một người trẻ đi mở mang Hội thánh, thì ông sẽ nói gì?” Tôi thường có câu trả lời […]

Hãy dạy giáo lý lành

Theo Paul Tautges | 07.19.2023

Bản mô tả công việc cho mục sư Lưu ý: Bài viết này được trích từ quyển sách Kỷ luật bầy chiên: Hãy trung tín chăn bầy của Paul (Tạp chí chăn bầy, 2018). Chức vụ của sứ đồ Phao-lô cung ứng một mô hình lý tưởng cho mục sư ngày nay, nhưng tôi sợ là nhiều Hội […]

Muốn làm mục sư? Hãy làm gương

Theo Bobby Jamieson | 07.19.2023

Lưu ý: Đây là một đoạn trích từ quyển sách Con đường trở thành mục sư mới xuất bản gần đây của Bobby. Không dùng quyền uy cai trị những người được giao cho mình, nhưng làm gương tốt cho cả bầy —1 Phi-e-rơ 5:3 Từ ngày chúng ta bắt đầu phục vụ với tư cách là […]

Học làm mục sư từ các mục sư trung tín và các Hội thánh khỏe mạnh

Theo Bobby Jamieson | 07.19.2023

Lưu ý: Bài viết là một đoạn trích từ chương 5 của sách Con đường trở thành mục sư của tác giả Bobby Jamieson. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi, và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng […]

Trưởng lão của Hội thánh là gì?

05.18.2021

Trả lời Khái niệm cơ bản: Người trưởng lão là một người (i) hội đủ điều kiện trong 1 Ti-mô-thê 3: 1-7 và Tít 1: 6-9, (ii) được công nhận bởi hội thánh của mình như một người trưởng lão, (iii) và là người dẫn dắt Hội thánh bằng cách dạy Lời Chúa (1 Ti-mô-thê […]

Làm thế nào để mục sư biết rỏ chổ mình cần đứng?

05.18.2021

Trả lời Không có nghi ngờ khi một câu hỏi như thế này cần phải được trả lời trên cơ sở từng trường hợp, nhưng đây là bảy lĩnh vực chung mà trong đó các mục sư có thể được kêu gọi để thấy rỏ công việc của họ: Phúc âm. Vấn đề chính ở […]

Những điều quan trọng nhất để một mục sư trẻ làm đó là gì?

05.18.2021

Trả lời Rao giảng Lời Chúa. Điều quan trọng nhất mà một mục sư trẻ phải làm là rao giảng Lời của Đức Chúa Trời. Mọi thứ bắt đầu ở đây. Lời của Đức Chúa Trời là những gì sẽ thay đổi những con người tội lỗi và thánh hóa các thánh đồ (1 Tê-sa-lô-ni-ca […]

Nhà thờ có nên xem chủ yếu môn đệ hóa là “chương trình” hay là một “cách sống”?

05.18.2021

Trả lời Hội thánh không nên chủ yếu xem môn đệ hóa là sự kiện đặc biệt hay một chương trình hào nhoáng. Môn đệ hóa không phải là một điều gì đó thỉnh thoảng xảy ra hay là một sự kiện bất thường, hay nó là một điều gì đó có thể không cần […]

Trong thực tế, làm thế nào tôi có thể môn đồ hóa các tín hữu khác?

05.18.2021

Trả lời Tham gia vào một Hội thánh. Đến nhà thờ thật sớm và ở lại thật trể. Thực hành lòng hiếu khách với các thuộc viên trong Hội thánh của bạn. Hãy cầu xin Chúa cho bạn một chiến lược trong tình bạn của mình. Nếu có thể, hãy lên chi tiết những gì […]

Về nguyên tắc, môn đệ hóa hoạt động như thế nào?

05.18.2021

Trả lời Môn đệ hóa làm việc chủ yếu qua sự hướng dẫn và bắt chước. Môn đệ làm việc tốt nhất qua tình yêu thương. Như chúng ta yêu thương hướng dẫn các tín hữu trẻ theo cách của sự tin kính và sống cuộc sống đáng ngợi khen Chúa, và để họ được […]