Khả Năng Lãnh Đạo

Những điều quan trọng nhất để một mục sư trẻ làm đó là gì?

Trả lời

  1. Rao giảng Lời Chúa. Điều quan trọng nhất mà một mục sư trẻ phải làm là rao giảng Lời của Đức Chúa Trời. Mọi thứ bắt đầu ở đây. Lời của Đức Chúa Trời là những gì sẽ thay đổi những con người tội lỗi và thánh hóa các thánh đồ (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1: 5; Ga-la-ti 17:17). Lời của Đức Chúa Trời là những gì mang lại sức sống và sự trưởng thành cùng sự thánh khiết (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13). Do đó, việc rao giảng giải nghĩa Kinh thánh về Lời của Đức Chúa Trời phải là ưu tiên hàng đầu của mục sư trẻ.
  2. Yêu người. Mục sư phải yêu người của mình. Phải sống giữa họ, chăm sóc cho họ, phục vụ họ, khuyến khích họ, chịu đựng với họ, và dành thì giờ cho họ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với một mục sư biết đón tiếp mọi người, dịu dàng và yêu thương hội chúng trong chức vụ của mình có để mọi người có thể tin cậy mình. Ngoài niềm tin cậy này, họ sẽ không thể đi theo sự lãnh đạo mình được.
  3. Chọn trận chiến một cách khôn ngoan. Đừng trọng vọng rằng mọi ban đề sẽ tan biến qua một đêm. Một mục sư trẻ phải chịu khó để tìm hiểu rõ ràng về những gì cho là quan trọng nhất và phải giải quyết chỉ khi nó thực sự quan trọng.
  4. Chơi một trò chơi dài. Đừng mong đợi mọi thứ sẽ thay đổi qua đêm. Phải lên kế hoạch và làm việc để có sự thay đổi về lâu dài. Kiên nhẫn dạy và môn đệ hóa người của mình. Tự cam kết phục vụ họ lâu dài và cầu nguyện xin Chúa sẽ mang lại kết quả trong thời gian tốt đẹp nhất của Ngài.

 


Bài viết này được dịch với sự hợp tác của Tạp chí Thần học Việt Nam (VietnameseTheologicalReview.org). Hãy ghé vào trang web của Tạp chí Thần học để tìm hiểu thêm các nguồn tài liệu kinh thánh hữu ích hơn.

Thêm answers được gắn thẻ là: