Không Có Phần Áp Dụng? Nghĩa là Bạn Chưa Bao Giờ Giảng

Theo Michael Lawrence | 05.17.2021

Bạn đã bao giờ ngồi trong một lớp học tự hỏi điều đó là gì? Tôi vẫn còn nhớ rất rỏ ràng cảm giác đó khi tôi vật lộn với môn học về kế toán khi còn ở trường đại học. Khóa học được dạy như thể áp dụng của các nguyên tắc là hiển […]

Những Người Giảng Mạo Danh (bổ sung)

Mark Dever mô tả chính xác việc giảng giải kinh như là “giảng để đưa đến điểm chính của bài giảng là trọng tâm của một đoạn Kinh thánh nào đó.” Tuy nhiên, tôi đã nghe (và đã giảng!) Bài giảng có ý định được xem là bài giải nghĩa, nhưng lại phần nào trở […]

Thánh Kinh Thần Học và Sự Công Bố Tin Lành

Theo Jeramie Rinne | 05.17.2021

Đôi khi người giảng nhút nhát tránh giải thích các sách trong Kinh thánh vì họ nghi ngờ cách tiếp cận đó là tốt đối với việc dạy thần học cho các Cơ-Đốc nhân trưởng thành, nhưng không tốt cho việc giúp những người chưa tin hiểu Tin Lành.  Sự quan tâm này tăng lên […]

Giảng cho người không quan tâm, nghi ngờ và tội nhân

Theo Mark Dever | 05.14.2021

Tôi thường nghe câu hỏi, “làm thế nào để bạn áp dụng các bản văn trong một bài giảng giải kinh?” Đằng sau câu hỏi này có thể là nhiều giả định có vấn đề. Người hỏi có thể nhớ những bài giảng “giải kinh” mà ông ta đã nghe (hoặc có thể được rao […]

Giảng cho Người Chưa Tin, Người Tin, và Thuộc Viên Hội Thánh,

Theo Aaron Menikoff | 05.14.2021

Những người giảng giảng cho ai? Mới đây tôi đã kéo ra trên kệ nhiều sách về việc giảng và khám phá rằng câu hỏi nầy rõ ràng đã được nói đến. Những người giảng dường như quan tâm nhiều hơn về phong cách của họ.  Cũng vậy, một vài mục sư chú ý đến […]

Nhà Thờ Địa Phương Là Gì

Theo Jonathan Leeman | 05.14.2021

Một nhà thờ địa phương là một nhóm các tín hữu thường xuyên nhóm lại trong danh của Chúa cứu thế Giê-su để chính thức xác nhận và chăm sóc nhau trong Chúa Giê-su Christ và trong vương quốc của Ngài thông qua các bài giảng phúc âm. Có một chút hơi vắn tắt ở […]

Phê bình thần học của Hội thánh có nhiều chi nhánh: Chính xác “Hội thánh” là gì?

Theo Jonathan Leeman | 05.14.2021

Theo bạn, những yếu tố cần thiết nào phải có cho một nhóm tín hữu để trở thành một hội thánh địa phương? Tôi cho rằng bạn không nghĩ rằng ba tín hữu ném một chiếc dĩa nhựa trong công viên tạo thành một nhà thờ địa phương. Vì vậy, những gì cần có để […]

Gánh Nặng của Kinh Thánh là sự Hồi Sinh Hội Thánh

Theo Bobby Jamieson | 05.14.2021

Trong suốt nhiều nơi ở Hoa Kỳ (và một vài nơi khác trên thế giới), các nhà thờ Tin Lành hoàn toàn đổ bỏ đi cảnh quan xung quanh. Nhiều nhà thờ này giống như thùng rác còn lại trên một góc phố – họ khiến mọi người băng qua phía bên kia để tránh […]

Cách Tâm Trí Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Nào – Trọng Tâm của Hội Chúng

Theo Mark Dever | 05.14.2021

Kể từ khi trở nên một Cơ-Đốc nhân thời trung học, vai trò của hội chúng địa phương trở thành quan trọng đối với tôi. Tôi nhớ đã bỏ ra một số (vâng, rất nhiều) giờ trong mùa hè đầu tiên của tôi khi đã trở thành một Cơ-Đốc nhân ngay trong thư viện nhà […]

Sức Mạnh của Gương Mẫu

Theo Mark Dever | 05.14.2021

“Gương mẫu không phải là điều chính trong đời sống – gương mẫu là điều duy nhất”. Qua câu nói đó, nhà truyền giáo y khoa và tác giả nổi tiếng, Albert Schweitzer, nói rõ tầm quan trọng và sức mạnh của gương mẫu. Có bao nhiêu người trong chúng ta đang đọc lời nầy, […]