Đừng trở thành “Hội thánh mồ côi”

Theo Sean Nolan | 07.19.2023

“Nếu thần đèn cho chúng ta một điều ước duy nhất, chúng ta sẽ ước gì?” Là người đi mở mang Hội thánh, tôi thường bị hỏi hết lần nầy đến lần khác là: “Nếu khuyên một người trẻ đi mở mang Hội thánh, thì ông sẽ nói gì?” Tôi thường có câu trả lời […]

Hãy dạy giáo lý lành

Theo Paul Tautges | 07.19.2023

Bản mô tả công việc cho mục sư Lưu ý: Bài viết này được trích từ quyển sách Kỷ luật bầy chiên: Hãy trung tín chăn bầy của Paul (Tạp chí chăn bầy, 2018). Chức vụ của sứ đồ Phao-lô cung ứng một mô hình lý tưởng cho mục sư ngày nay, nhưng tôi sợ là nhiều Hội […]

Muốn làm mục sư? Hãy làm gương

Theo Bobby Jamieson | 07.19.2023

Lưu ý: Đây là một đoạn trích từ quyển sách Con đường trở thành mục sư mới xuất bản gần đây của Bobby. Không dùng quyền uy cai trị những người được giao cho mình, nhưng làm gương tốt cho cả bầy —1 Phi-e-rơ 5:3 Từ ngày chúng ta bắt đầu phục vụ với tư cách là […]

Học làm mục sư từ các mục sư trung tín và các Hội thánh khỏe mạnh

Theo Bobby Jamieson | 07.19.2023

Lưu ý: Bài viết là một đoạn trích từ chương 5 của sách Con đường trở thành mục sư của tác giả Bobby Jamieson. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi, và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng […]

Mời người Tham Dự Trở Thành Tín Hữu Chính Thức

Một thách thức thực tế mà chúng tôi là mục sư phải đối mặt là làm thế nào để khuyến khích một người tham dự trở thành tín hữu chính thức của hội thánh một cách tích cực. Làm thế nào mà chúng ta có thể giúp các cá nhân hiểu được sự cần thiết […]

Nếu bạn đang suy nghĩ về việc rời bỏ một Hội thánh…

Theo Mark Dever | 05.18.2021

Ghi chú của biên tập viên: Phần sau đây là từ trang 57 của Thế Nào là Hội Thánh Sống Mạnh? của Mark Dever là gì?   TRƯỚC KHI BẠN QUYẾT ĐỊNH RA ĐI Xin cầu nguyện. Hãy để mục sư hiện tại của bạn biết về suy nghĩ của bạn trước khi bạn chuyển […]

Nhận Định Mẫu nói về Thuộc viên Hội thánh

Theo Garrett Kell | 05.18.2021

Ghi chú của biên tập viên: Sau đây là một tuyên bố từ những người trưởng lão tại Nhà thờ Baptist Del Ray ở Alexandria, VA. Gần đây, họ bắt đầu phát hành “Nghiên cứu về người chăn” để giúp Hội thánh của họ có suy nghĩ tốt về các chủ đề Kinh thánh quan […]

Tôi có thể xem nhóm nhỏ của tôi là Hội thánh của tôi không?

05.18.2021

Nhiều Hội thánh điều hành một số mục vụ của các nhóm nhỏ. Các nhóm có quy mô khác nhau (thường là mười tín hữu) có khuynh hướng là một trong những ngữ cảnh tốt nhất để trao đổi về Kinh Thánh, và để chia sẻ nhu cầu hỗ trợ và cầu nguyện. Trong một […]

Xóa Tên Trong Danh Sách

Theo Matt Schmucker | 05.18.2021

Mặc dù tôi nghe những câu chuyện từ các nhà lãnh đạo giáo hội trên khắp đất nước hầu như mỗi ngày, tôi vẫn choáng váng bởi email sau đây từ một người trong ban chấp sự một hội thánh Báp-tít: “Tôi rất trân trọng để có cơ hội nói chuyện với bạn về việc […]

Thành Viên Hội Thánh có Đúng như Kinh Thánh Dạy?

Theo Matt Chandler | 05.18.2021

“Người phối ngẫu của Đấng Christ không thể ngoại tình được; Hội thánh không được vấp ngã và phải tinh khiết. Hội thánh phải biết mình thuộc về ai; Hội thánh cần bảo vệ mình với sự khiêm tốn sự thánh thiện về phần mình. Hội thánh sẽ giữ chúng ta cho riêng Đức Chúa […]