Làm thế nào Thay đổi Hội Thánh của Bạn

Theo Mark Dever | 05.14.2021

Các mục sư thường hỏi tôi, “Làm thế nào để Hội Thánh của chúng tôi thay đổi?” Có quá nhiều Mục sư đã làm cho Hội Thánh trở nên dị biệt chỉ vì họ cố gắng đem đến sự thay đổi. Một số vị mục sư đó đã bị sa thải. Đương nhiên, là người […]

Suy Nghĩ Lại Những Thành Công Trong Chức Vụ

Theo Mark Dever | 05.14.2021

Tác giả và nhà thần học David Wells đã báo cáo trong cuốn sách năm 1994 của ông về Đức Chúa Trời ở Wasteland rằng “Sinh viên [Chủng viện] không hài lòng với tình trạng hiện tại của Hội thánh. Họ tin rằng nó đã mất đi khải tượng của nó, và họ muốn Hội […]

Đức Thánh Linh, Sự Cầu Nguyện, và Rao Giảng

Theo David Helm | 09.22.2020

Tôi có một niềm tin ngày càng tăng, và chính là điều này: Nhu cầu lớn lao của Hội thánh ngày nay là cho một công việc mới mẻ và lâu dài của Đức Thánh Linh. Sự xác tín này, đối với tôi ít nhất, không chỉ đơn giản là về nhu cầu của Đức […]

Cách Giảng Có Thay Đổi Kể Từ Hội Thánh Đầu Tiên?

Theo Peter Sanlon | 09.22.2020

Việc giảng giải kinh thường xuyên có hệ thống về Kinh Thánh phải là trung tâm điểm trong khải tượng của tôi đối với một Hội thánh địa phương. Khi tôi giảng từ sách này đến sách khác trong Kinh Thánh với hội thánh của tôi, tôi tin rằng tôi đang tiếp tục một nghề […]

Một Bài Giảng Tin Lành Làm Trọng Tâm Là Bài Giảng Chiếu Sáng Tin Lành

Theo David King | 09.22.2020

NHỮNG CHỐI BỎ VỀ VIỆC GIẢNG TIN LÀNH LÀM TRỌNG TÂM Bản liệt kê ngắn những sự chối bỏ có thể giúp làm rõ nét ranh giới hiểu biết của chúng ta: Có một cách để rao giảng Kinh Thánh – thậm chí từng câu từng câu, ngay cả những phần về Chúa Jêsus – […]

Một Trường Hợp về Bài Giảng Giải Kinh

Theo Mike Bullmore | 09.22.2020

Giảng giải kinh là gì? Một bài giảng là giải thích nếu nội dung và ý định của nó được kiểm soát bởi nội dung và ý định của một đoạn Kinh thánh cụ thể. Người giảng phải nói những gì đoạn văn nói, và bài giảng của mình phải truyền đạt cho người nghe […]

Cần thiết: Kế hoạch và Phương cách cho các thành viên trong Hội thánh

Theo Greg Gilbert | 09.22.2020

Nếu bạn giống như hầu hết các mục sư, điều cuối cùng bạn muốn nghe là từ các thành viên trong nhà thờ, tất cả những gì cần nghe, là biết kế hoạch của ai đó muốn chống lại sự hiệp một trong thân thể Chúa. Bất kể chổ nào họ ngồi, bất cứ lớp […]

5 Bước Tìm Điểm Chính Ở Bất kỳ Đoạn Văn Nào Trong Kinh Thánh

Theo Robert Kinney | 09.22.2020

“Làm thế nào để tôi tìm thấy điểm chính của một bản văn Kinh thánh?” Đây là một câu hỏi mà tôi thường nghe từ những người lãnh đạo nghiên cứu Kinh Thánh trong các nhóm nhỏ và những người lãnh đạo sinh viên trong nhà thờ nơi tôi phục vụ. Và không có gì […]

Bốn Nền Tảng Kinh Thánh Cho Bối Cảnh Hóa

Theo Zane Pratt | 09.22.2020

Bối cảnh hóa là một trong những chủ đề nóng nhất trong việc truyền giáo ngày nay. Nói một cách đơn giản, ngữ cảnh hóa là từ mà chúng ta sử dụng cho mục đích của truyền giảng Phúc Âm tại nhà thờ cũng như ở nhà trong một bối cảnh văn hóa nhất định. […]