Thánh Kinh Thần Học và Sự Công Bố Tin Lành

Theo Jeramie Rinne | 09.26.2020

Đôi khi người giảng nhút nhát tránh giải thích các sách trong Kinh thánh vì họ nghi ngờ cách tiếp cận đó là tốt đối với việc dạy thần học cho các Cơ-Đốc nhân trưởng thành, nhưng không tốt cho việc giúp những người chưa tin hiểu Tin Lành.  Sự quan tâm này tăng lên […]

Thánh Kinh Thần Học và Việc Chăn Bầy

Theo Bobby Jamieson | 09.26.2020

Bạn sẽ mô tả công việc của mục sư là như thế nào? Bạn sẽ theo một kiểu mẫu nào? Rất có thể bạn sẽ tham khảo ý kiến của một vài hội thánh địa phương rồi thực hiện vài điều chỉnh để phản ảnh thời gian và chương trình của nhà thờ mình. Theo […]

Vấn Đề Rao Giảng Hôm Nay – Thánh kinh Thần học là Biện Pháp Khắc Phục.

Tìm hiểu — Vấn đề rao giảng hôm nay (Phần 1) Khám phá — Thánh Kinh Thần Học là gì (Phần 2) Hướng dẫn — Làm thế nào để áp dụng Thánh Kinh Thần Học khi rao giảng (Phần 3) Tìm hiểu— Vấn đề rao giảng hôm nay (Phần 1) Trong tổ chức của nhà […]

Tại Sao Thánh kinh Thần học Lại Cần Thiết Cho Môn Đệ Hóa và Sự Tăng Trưởng của Cơ Đốc Nhân?

09.25.2020

Trả lời: 1. Thánh kinh Thần học dạy cho một Cơ đốc nhân hiểu câu chuyện của chính mình trong câu chuyện của Đức Chúa Trời. Khi một Cơ-đốc nhân hiểu rằng Đức Chúa Trời có chủ quyền trên toàn bộ lịch sử và đã vạch ra một kế hoạch cứu rỗi sâu rộng trong […]

Tại Sao Giảng?

Theo Brad Wheeler | 09.25.2020

Tuần vừa qua tôi đã dùng 25 giờ chuẩn bị sứ điệp cho sáng Chúa nhật của hội thánh chúng tôi. Bài giảng đặt nền tảng trên I Sam. 9-11, vì thế, có lẽ tốt hơn gọi đó là một bài giảng. Suốt bài giảng nầy, tôi đọc toàn bộ bản văn, sau đó nói […]

Sự Khác Biệt Thực Tế Về Sự Tái Sanh Theo Nền Tảng Thánh Kinh Trong Hội Thánh Là Gì?

09.25.2020

Trả lời: Một Hội thánh với sự hiểu biết Kinh Thánh về sự tái sanh sẽ… 1. Hãy cẩn thận đối với những người mà họ nhận là một thuộc viên trong Hội thánh. 2. Yêu cầu mọi người đăng ký thành thuộc viên để giải thích về phúc âm. 3. Hỏi xem liệu có […]

Tái sanh Là Gì?

Theo Brad Wheeler | 09.25.2020

Ăn năn là vòng quay đầu tiên trong cuộc sống của một người. Sự quay trở lại hoàn toàn của một người từ tội lỗi và đến với Đấng Christ để được sự cứu rỗi. Từ thờ thần tượng đến thờ phượng Thiên Chúa. Từ việc tự làm cho mình trở nên công bình để […]

Suy Nghĩ Lại Những Thành Công Trong Chức Vụ

Theo Mark Dever | 09.25.2020

Tác giả và nhà thần học David Wells đã báo cáo trong cuốn sách năm 1994 của ông về Đức Chúa Trời ở Wasteland rằng “Sinh viên [Chủng viện] không hài lòng với tình trạng hiện tại của hội thánh. Họ tin rằng nó đã mất đi khải tượng của nó, và họ muốn hội […]

Sức Mạnh Của Gương Mẫu

Theo Mark Dever | 09.25.2020

“Gương mẫu không phải là điều chính trong đời sống – gương mẫu là điều duy nhất”. Qua câu nói đó, nhà truyền giáo y khoa và tác giả nổi tiếng, Albert Schweitzer, nói rõ tầm quan trọng và sức mạnh của gương mẫu. Có bao nhiêu người trong chúng ta đang đọc lời nầy, […]

Những Sứ Điệp Gì mà Mọi Người Lầm Tưởng Đó Là Phúc Âm

Theo Mark Dever | 09.25.2020

Đức Chúa Trời muốn làm cho chúng ta giàu có. Một số nhà truyền giáo hôm nay nói rằng tin tốt lành đó là Thượng Đế muốn ban phước cho chúng ta với vô số tiền và tài sản — tất cả những gì chúng ta cần làm là hỏi! Nhưng Phúc âm là một […]