Khả Năng Lãnh Đạo

Suy Nghĩ Lại Những Thành Công Trong Chức Vụ

9Marks News
09.25.2020

Tác giả và nhà thần học David Wells đã báo cáo trong cuốn sách năm 1994 của ông về Đức Chúa Trời ở Wasteland rằng “Sinh viên [Chủng viện] không hài lòng với tình trạng hiện tại của hội thánh. Họ tin rằng nó đã mất đi khải tượng của nó, và họ muốn hội thánh phải làm nhiều hơn những gì đã đem lại cho họ.” Nhưng sự không hài lòng đó là chưa đủ, như bản thân Wells đã đồng ý. Chúng ta cần cái gì đó hơn nữa. Chúng ta cần sự tích cực để khôi phục lại những gì mà hội thánh đang có. Tiêu biểu của hội thánh và bản chất của nó là gì? Điều gì để phân biệt và đánh dấu cho một hội thánh?

LỊCH SỬ CỦA HỘI THÁNH SỐNG MẠNH

Các tín hữu từ lâu đã nói về “những dấu hiệu của hội thánh.” Chủ đề của hội thánh không trở thành một trung tâm của cuộc tranh luận thần học chính thức rộng rãi cho đến thời điểm cải cách. Trước thế kỷ thứ mười sáu, nhà thờ được giả định nhiều hơn là thảo luận. Nó được cho là phương tiện của ân sủng, một thực tại tồn tại như là sự giả định của phần còn lại của thần học. Với sự ra đời của những lời chỉ trích cấp tiến của Martin Luther và những người khác trong thế kỷ thứ mười sáu, tuy nhiên, thảo luận về bản chất của chính nhà thờ trở thành không thể tránh khỏi. Như một học giả giải thích, “Sự cải cách đã hình thành Phúc âm, không phải là tổ chức giáo hội, đó là sự thử nghiệm hội thánh thực sự (Edmund Clowney, Giáo Hội, 1995], 101).

Năm 1530 Melanchthon đã đề cập đến sự xưng tội trong điều lệ Augsburg, mà trong Điều VII đã nói rằng “Giáo Hội này là hội thánh của các thánh đồ mà phúc âm được dạy đúng và các nghi lễ đã được thực hiện đúng đắn. Và vì sự hiệp nhất thực sự của Giáo Hội, đủ để có sự thống nhất về niềm tin liên quan đến việc giảng dạy phúc âm và sự thực thi các nghi lễ. Năm 1553, Thomas Cranmer xuất bản bốn mươi hai bài viết của nhà thờ Anh Quốc Giáo Hội, trong đó ông viết rằng “Hội thánh là thực thể của Đấng Christ là một hội thánh bao gồm của những người đàn ông trung tín, trong đó Lẽ thật của Thượng Đế được rao giảng và các nghi lễ được thực hiện đúng đắn.” John Calvin viết trong viện thần học của ông rằng “Bất cứ nơi nào chúng ta nhìn thấy Lời Chúa hoàn toàn được rao giảng và nghe, và các nghi lễ được thực hiện theo sự dạy dỗ của Chúa Giê-su, ở đó, không có gì để nghi ngờ, một hội thánh của Đức Chúa Trời tồn tại.”

Sự xưng tội theo điều lệ Belgic (1561), Điều 29, nói, “Những dấu hiệu của một hội thánh thật là những điều sau đây: Nếu giáo lý thuần khiết của Phúc âm được rao giảng trong đó; nếu hội thánh duy trì những ghi thức tinh khiết mà Đấng Christ đã dạy; nếu kỷ cương của hội thánh được thực hiện khi đối diện với tội lỗi; trong ngắn hạn, nếu tất cả mọi thứ được quản lý theo chuẩn mực của Lời Đức Chúa Trời, tất cả mọi thứ trái ngược với điều đó đều bị từ chối, và Chúa Giê-su Christ chính là Đấng đứng đầu duy nhất của hội thánh.” 

SỰ SÁNG TẠO VÀ BẢO TỒN CỦA HỘI THÁNH

Chúng ta có thể thấy trong hai dấu hiệu này – công bố phúc âm và tuân thủ các nghi lễ – cả sự sáng tạo và sự bảo tồn của hội thánh – nguồn lẽ thật của Đức Chúa Trời và là một con tàu đáng yêu để chứa và trưng bày nó. Hội thánh được tạo ra bởi sự rao giảng đúng đắn của Lẻ thật; Hội thánh chứa đựng và được phân biệt bởi thánh lễ báp têm và Tiệc Thánh của Chúa (Được coi là dấu hiệu thứ hai là kỷ cương của Hội thánh đang được thực hành).

Chắc chắn không có hội thánh nào là hoàn hảo. Nhưng, ngợi khen Chúa, nhiều hội thánh không hoàn hảo thì khỏe mạnh. Tuy nhiên, tôi sợ rằng nhiều hơn nữa thì không phải – ngay cả trong những hôi thánh luôn khẳng định rằng mình đầy dẫy ơn và thần quyền để giảng dạy. Có chín điểm, sau đó, tạo thành một kế hoạch phục hồi sự giảng dạy Kinh Thánh và sự lãnh đạo của hội thánh khi nó có quá nhiều tín hữu không hoạt động trong một Cơ đốc giáo mà chỉ danh nghĩa và danh nghĩa, với tất cả chủ nghĩa thực dụng và sự thờ ơ. Mục đích của quá nhiều hội thánh đã thất bại không còn làm vinh hiển danh Chúa nữa mà chỉ tìm số lượng đông hơn, giả sử rằng đó là mục tiêu, tuy nhiên đạt được, thì phải tôn vinh Chúa mới phải.

Trong một xã hội nơi mà con dân Chúa đang bị phẫn nộ tràn lan và nhanh chóng, nơi mà việc truyền giáo thường bị xem là không khoan nhượng hoặc thậm chí chính thức được phân loại là tội ác, chúng ta thấy thế giới của chúng ta thay đổi. Văn hóa mà chúng ta sẽ tuân thủ để tìm sự liên quan nhằm trở nên gắn bó chặt chẽ với Tin Lành đã trở nên đối lập và Tin Lành đã bị ảnh hưởng. Trong một ngày như thế, chúng ta phải lắng nghe lại Kinh Thánh và suy tưởng lại thế nào là môt chức vụ thành công, nó không phải nhất thiết và ngay lập tức với hiệu quả nhưng phải thể hiện lòng trung tín với Lời Chúa.

CHÚNG TÔI CẦN MỘT MÔ HÌNH MỚI

Chúng ta cần một mô hình mới cho hội thánh. Trên thực tế, mô hình chúng ta cần là một mô hình cũ. Chúng ta cần những hội thánh mà trong đó chỉ số quan trọng của sự thành công không phải là kết quả hiển nhiên mà là sự trung thành với Kinh Thánh. Mô hình mới (cũ) của hội thánh tập trung vào hai nhu cầu căn bản trong các hội thánh của chúng ta: sự rao giảng sứ điệp và sự lãnh đạo các môn đệ. Năm “dấu hiệu đầu tiên của một hội thánh vững mạnh” (Giảng giải kinh, Thánh kinh Thần học, sự hiểu biết Kinh thánh về Phúc âm, sự hiểu biết Kinh thánh về sự ăn năn, và sự hiểu biết Kinh thánh về việc truyền giảng) đều phản ánh mối quan tâm rao giảng đúng Lời Chúa. Bốn dấu hiệu cuối cùng (tư cách thành viên hội thánh, kỷ cương của hội thánh, mối quan tâm đối với môn đồ và tăng trưởng, và sự lãnh đạo của hội thánh) giải quyết các nan đề trong hội thánh đúng phạm vi và bản chất vần đề của các tín hữu, v.v…, cách dẫn dắt các môn đồ như thế nào.

Sự kết thúc và mục đích của tất cả những điều này là làm sáng danh Đức Chúa Trời và chính Ngài được biết đến. Trong suốt lịch sử, Đức Chúa Trời đã mong muốn làm cho chính Ngài được biết đến (ví dụ, Xuất Ê-díp-tô Ký 7: 5; Phục truyền Luật lệ Ký 4: 34-35; Thi thiên 22: 21-22; Ê-sai 49: 22-23; Ê-xê-chi-ên 20: 34-38; Giăng 17:26). Ngài đã tạo ra thế gian và đã làm tất cả những gì Ngài đã làm cho sự ngợi khen của Ngài. Và điều đó là đúng và tốt lành mà Ngài làm nên như vậy. Mark Ross đã nói theo cách này:

“Chúng tôi là một trong những bằng chứng chính của Đức Chúa Trời… Sự quan tâm lớn của Phao-lô [trong Ê-phê-sô 4: 1-16] đối với hội thánh thì hội thánh là nơi biểu hiện và bày tỏ sự vinh quang của Thượng đế, do đó chứng minh tính cách của Đức Chúa Trời chống lại tất cả sự vu khống của Ma-quỷ, vu khống rằng không cần phải sống xứng đáng cho Thượng đế… Đức Chúa Trời đã giao phó cho hội thánh của Ngài sự vinh hiển của danh Ngài.”

Tất cả những ai đọc những lời này – là những người lãnh đạo của hội thánh hoặc không phải – chúng ta đều được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải biểu lộ những hình ảnh về bản chất đạo đức và tính cách chân chính của Thiên Chúa, phản ánh nó quanh vũ trụ để mọi người thấy – đặc biệt là trong sự hợp nhất của chúng ta với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ. Điều này, do đó, là những gì Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta và lý do tại sao Ngài gọi chúng ta để phục vụ. Ngài kêu gọi chúng ta tham gia cùng với Ngài, và cùng nhau trong các hội thánh của chúng ta, không phải vì vinh quang của chúng ta mà là vì sự vinh hiển của Ngài.

Tham khảo thêm tại:
https://vietnamesetheologicalreview.org/