Thần Học Thánh Kinh

Tại Sao Thánh kinh Thần học Lại Cần Thiết Cho Môn Đệ Hóa và Sự Tăng Trưởng của Cơ Đốc Nhân?

9Marks News
09.25.2020

Trả lời:

1. Thánh kinh Thần học dạy cho một Cơ đốc nhân hiểu câu chuyện của chính mình trong câu chuyện của Đức Chúa Trời. Khi một Cơ-đốc nhân hiểu rằng Đức Chúa Trời có chủ quyền trên toàn bộ lịch sử và đã vạch ra một kế hoạch cứu rỗi sâu rộng trong hàng ngàn năm, nó sẽ giúp cho thấy câu chuyện của chính mình theo quan điểm của Thánh kinh.

2. Thánh kinh Thần học dạy một Cơ đốc nhân nhận biết anh ta từ đâu đến và anh ta sẽ đi đâu. Thánh kinh Thần học tập hợp toàn bộ câu chuyện của Kinh thánh, từ sự sáng tạo trước đó đến sự sáng tạo mới. Khi một Cơ đốc nhân hiểu rằng con người bắt đầu phạm tội như những người khác nhưng bây giờ đang hướng tới sự vĩnh cửu của sự thông công vui vẻ với Đức Chúa Trời và của Đức Chúa Trời, nó sẽ truyền cảm hứng cho sự kiên trì, hy vọng và niềm vui trong khi đang chìm ngập trong sự khốn khó.

3. Thánh kinh Thần học dạy cho một Cơ Đốc nhân biết toàn bộ Kinh Thánh hiệp nhất với nhau như thế nào. Nếu bạn chỉ chọn bất kỳ một sách trong Kinh Thánh mà không biết sách đó được đặt để trong lịch sử của sự cứu chuộc như thế nào, bạn có thể trở nên bối rối và nản chí. Nhưng Thánh kinh Thần học sẽ giúp các tín hữu hiểu toàn bộ Kinh Thánh hiệp nhất với nhau như thế nào, điều này làm sáng tỏ sự hiểu biết của chúng ta về từng phần riêng biệt.

4. Thánh kinh Thần học dạy cho một Cơ đốc nhân cách áp dụng tất cả các phần khác nhau của Kinh Thánh cho cuộc sống của họ. Các của tế lễ hy sinh trong sách Lê-vi-ký có liên quan gì đến một Cơ đốc nhân? Còn về cuộc chinh phục xứ Ca-na-an của người Do Thái thì sao? Hoặc vương quyền của David và Solomon là gì? Thánh kinh Thần học giúp cho tín hữu hiểu tất cả những phần Kinh thánh này trong công việc của Đấng Christ mà Kinh thánh chỉ ra, và điều đó giúp cho các tín hữu thấy sự liên quan của Kinh thánh như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta ngày nay.

Tham khảo thêm tại:
https://vietnamesetheologicalreview.org/