Tin Lành

Những Sứ Điệp Gì mà Mọi Người Lầm Tưởng Đó Là Phúc Âm

9Marks News
09.25.2020
  1. Đức Chúa Trời muốn làm cho chúng ta giàu có. Một số nhà truyền giáo hôm nay nói rằng tin tốt lành đó là Thượng Đế muốn ban phước cho chúng ta với vô số tiền và tài sản — tất cả những gì chúng ta cần làm là hỏi! Nhưng Phúc âm là một sứ điệp về các phước lành thuộc linh (Ê-phê-sô 1: 3): Đức Chúa Trời sai Chúa Jêsus Christ đến để chết và sống lại cho chúng ta để chúng ta được xưng công bình, hòa giải với Đức Chúa Trời, và ban sự sống đời đời với Đức Chúa Trời (Rô-ma 3: 25-26, 6:23; 2 Cô-rinh-tô 5: 18-21). Hơn nữa, Kinh Thánh hứa rằng các tín hữu sẽ không có sự thịnh vượng vật chất trong đời này, nhưng sự hoạn nạn (Công vụ 14:22), sự bức hại (2 Ti-mô-thê 3:12), và đau khổ (Rô-ma 8:17), tất cả sẽ một ngày nào đó nhường chỗ cho vinh quang không thể nói được (2 Cô-rinh-tô 4:17; Rô-ma 8:18).
  • Đức Chúa Trời là tình yêu và chúng ta yên ổn. Một số người nghĩ phúc âm là Thượng Đế yêu thương chúng ta và chấp nhận con người như chúng ta. Nhưng phúc âm của Kinh thánh đối đầu với mọi người vì họ là những tội nhân đang đối mặt với cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23, Giăng 3:36) và nói với mọi người về giải pháp căn bản của Đức Chúa Trời: Sự chết của Chúa Giê-su đã mang tội lỗi trên thập tự giá. Phúc âm này kêu gọi mọi người đến để đáp ứng với sự bình đẳng như nhau: đó là để ăn năn tội lỗi và tin cậy trong Đấng Christ để được cứu rỗi.
  • Chúng ta nên sống ngay thẳng. Phúc âm không phải là một sứ điệp bảo chúng ta sống một cuộc sống tốt đẹp hơn và vì vậy hãy làm cho chính chúng ta ngay thẳng Đức Chúa Trời. Thực ra, Phúc âm cho chúng ta biết chính xác điều ngược lại: chúng ta không thể làm điều gì làm vui lòng Đức Chúa Trời và chúng ta không bao giờ có thể làm cho chính mình được chấp nhận (Rô-ma 8: 5-8). Nhưng tin tốt lành đó là Chúa Jêsus đã làm cho chúng ta những gì chúng ta không bao giờ có thể làm cho chính mình: bằng cách sống một cuộc sống hoàn hảo và mang cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên thập tự giá, Ngài đã bảo đảm sự cứu rỗi của tất cả những người tội lỗi như chúng ta và đặt lòng tin cậy trong Chúa. (Rô-ma 5: 6-11, 8: 31-34).
  • Chúa Giêsu đến để biến đổi xã hội. Một số người tin rằng sứ mệnh của Chúa Giê-su là biến đổi xã hội và mang lại công lý cho người bị áp bức thông qua một cuộc cách mạng chính trị. Nhưng Kinh Thánh dạy rằng thế giới này sẽ chỉ được thực hiện ngay khi Chúa Jêsus trở lại và mở ra một trời mới và đất mới (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2: 9-10, Khải huyền 21: 1-5). Phúc âm về cơ bản là một sứ điệp về sự cứu rỗi khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời qua đức tin nơi Đấng Christ, chứ không phải sự biến đổi của xã hội trong thời đại hiện tại này.

Tham khảo thêm tại:
https://vietnamesetheologicalreview.org/