Vấn đề với nhiều sự rao giảng hôm nay — Và Thánh kinh Thần học là biện pháp khắc phục

Tìm hiểu — Vấn đề với nhiều sự rao giảng hôm nay (Phần 1) Khám phá — Thánh Kinh Thần Học là gì (Phần 2) Hướng dẫn — Làm thế nào để áp dụng Thánh Kinh Thần Học khi rao giảng (Phần 3) Tìm hiểu— Vấn đề với nhiều sự rao giảng hôm nay (Phần […]

Tự Học Trở Thành Chính Mình như Người Giảng: Từ Một Người Vẫn Đang Cố Gắng Làm Điều Đó

Theo Kevin DeYoung | 05.17.2021

Phillips Brooks trở nên nổi tiếng khi định nghĩa việc rao giảng là “sự truyền đạt chân lý qua tính cách”, tôi tin rằng ông ấy đang nói về tính cách của riêng bạn chứ không phải của người khác. Nó đã làm tôi mất một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng tôi cảm thấy […]

Tại Sao Việc Hiểu Biết Bầy Chiên Của Bạn Là Quan Trọng Đối Với Việc Giảng Đầy Ý Nghĩa?

Theo Jared C. Wilson | 05.17.2021

Người giảng bước lên sân khấu, nhìn chằm chằm vào hội chúng. Đó là lần ông ấy mời hằng tuần. Ông yêu cầu những người trả lời giơ tay lên. Không một cánh tay nào giơ lên. Nhưng ông không có cách nào biết việc nầy bởi vì ông ở trên màn hình video. Tôi […]

Tại sao Giảng?

Theo Brad Wheeler | 05.17.2021

Tuần vừa qua tôi đã dùng 25 giờ chuẩn bị sứ điệp cho sáng Chúa nhật của Hội Thánh chúng tôi. Bài giảng đặt nền tảng trên I Sam. 9-11, vì thế, có lẽ tốt hơn gọi đó là một bài giảng. Suốt bài giảng nầy, tôi đọc toàn bộ bản văn, sau đó nói […]

Không Có Phần Áp Dụng? Nghĩa là Bạn Chưa Bao Giờ Giảng

Theo Michael Lawrence | 05.17.2021

Bạn đã bao giờ ngồi trong một lớp học tự hỏi điều đó là gì? Tôi vẫn còn nhớ rất rỏ ràng cảm giác đó khi tôi vật lộn với môn học về kế toán khi còn ở trường đại học. Khóa học được dạy như thể áp dụng của các nguyên tắc là hiển […]

Những Người Giảng Mạo Danh (bổ sung)

Mark Dever mô tả chính xác việc giảng giải kinh như là “giảng để đưa đến điểm chính của bài giảng là trọng tâm của một đoạn Kinh thánh nào đó.” Tuy nhiên, tôi đã nghe (và đã giảng!) Bài giảng có ý định được xem là bài giải nghĩa, nhưng lại phần nào trở […]

Bài Giảng Giải Kinh Là Gì?

05.17.2021

Trả lời Bài giảng giải kinh là một bài giảng lấy điểm chính của một đoạn Kinh thánh, làm cho nó trở thành điểm chính của bài giảng, và áp dụng nó vào cuộc sống ngày nay. Nói cách khác, một bài giảng giải kinh là phơi bày ý nghĩa của một đoạn Kinh Thánh […]

Giảng cho người không quan tâm, nghi ngờ và tội nhân

Theo Mark Dever | 05.14.2021

Tôi thường nghe câu hỏi, “làm thế nào để bạn áp dụng các bản văn trong một bài giảng giải kinh?” Đằng sau câu hỏi này có thể là nhiều giả định có vấn đề. Người hỏi có thể nhớ những bài giảng “giải kinh” mà ông ta đã nghe (hoặc có thể được rao […]

Cách Giảng Có Thay Đổi Kể Từ Hội Thánh Đầu Tiên?

Theo Peter Sanlon | 09.22.2020

Việc giảng giải kinh thường xuyên có hệ thống về Kinh Thánh phải là trung tâm điểm trong khải tượng của tôi đối với một Hội thánh địa phương. Khi tôi giảng từ sách này đến sách khác trong Kinh Thánh với hội thánh của tôi, tôi tin rằng tôi đang tiếp tục một nghề […]

Một Bài Giảng Tin Lành Làm Trọng Tâm Là Bài Giảng Chiếu Sáng Tin Lành

Theo David King | 09.22.2020

NHỮNG CHỐI BỎ VỀ VIỆC GIẢNG TIN LÀNH LÀM TRỌNG TÂM Bản liệt kê ngắn những sự chối bỏ có thể giúp làm rõ nét ranh giới hiểu biết của chúng ta: Có một cách để rao giảng Kinh Thánh – thậm chí từng câu từng câu, ngay cả những phần về Chúa Jêsus – […]

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2