Thành Viên và Kỷ Luật

Xóa Tên Trong Danh Sách

Đề Mục
05.18.2021

Mặc dù tôi nghe những câu chuyện từ các nhà lãnh đạo giáo hội trên khắp đất nước hầu như mỗi ngày, tôi vẫn choáng váng bởi email sau đây từ một người trong ban chấp sự một hội thánh Báp-tít:

“Tôi rất trân trọng để có cơ hội nói chuyện với bạn về việc xóa danh sách nhà thờ. Tôi bắt đầu biên soạn một danh sách góa phụ từ cơ sở dữ liệu thành viên của chúng tôi hôm qua và thấy rằng tổng số 141 góa phụ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, 38 người đã chết và 4 người đã chuyển tư cách thành viên đến các nhà thờ khác (không kể những người được phân loại là “Không hoạt động” hoặc “Không đi nhà thờ).”

Bạn chỉ có thể tưởng tượng cách thức những người tổ chức chương trình Radio trò chuyện đêm khuya sẽ trêu chọc vào điều này: “Bạn có nghe về 38 người chết của Faith Alive Baptist Church không? Nói về sự cần thiết phải đổi tên nhà thờ!” Điều này có thể buồn cười nếu nó không mô tả tình trạng các nhà thờ trên toàn đất nước chúng ta và những nơi khác.
Các hồ sơ xấu và danh sách đã lỗi thời có gây ra sự khó khăn cho một mục sư nào đó đang hầu việc Chúa không. Tuy nhiên, trước khi bạn xóa hết mọi thứ, hãy xem xét cả lý do tại sao và làm thế nào để giải quyết những vấn đề này.

Tại sao các nhà thờ nên xem lại danh sách các thành viên của họ?

 1. Danh và sự vinh hiển của Đấng Christ đang bị đe dọa trên thế giới. Hãy suy nghĩ về mối quan tâm chính đáng của sứ đồ Phao-lô đối với những người có liên hệ với Hội thánh Cô-rinh-tô (1 Cô-rinh-tô 5) lúc bấy giờ.
 2. Đời sống các thành viên trong một nhà thờ nên phản ánh, càng tốt nhất có thể, nói lên hình ảnh là một công dân trong Vương quốc của Chúa Giê-su Christ. Chúng ta không nên nhận và loại bỏ thành viên trong Hội thánh một cách quá nhanh. “Bỏ một người nào đó khỏi danh sách” nên được cân nhắc cẩn thận hết sức, ngay cả khi bản thân thành viên đó đã bất cần.
 3. Các mục sư, trưởng lão, và các nhà lãnh đạo sẽ “chịu trách nhiệm” trước mặt Đức Chúa Trời một ngày nào đó cho các con chiên của họ (Hê-bơ-rơ 13:17). Đức Chúa Trời đã lên án những kẻ chăn chiên của Y-sơ-ra-ên lúc bấy giờ đã không trung tín trong chức vụ mình (ví dụ như Ê-xê-chi-ên 34).
 4. Hội thánh cũng sẽ trả lời cho Thiên Chúa cách mà họ chào đón các thành viên mới gia nhập vào Hội thánh. Hãy xem xét Phao-lô đã đề cập đến ai trong 1 Cô-rinh-tô 5!
 5. Các tín hữu chưa trưởng thành sẽ có nguy cơ bị nhầm lẫn về tầm quan trọng của Hội thánh đối với đời sống trưởng thành của một Cơ đốc nhân và có thể dẫn tới sự tự mãn.
 6. Các thành viên đã di chuyển sinh sống nơi khác nên được khuyến khích để liên kết họ với một Hội thánh mới nơi mình sinh sống để các tín hữu tại Hội thánh mới biết đến mình. Nếu ai không làm được, thì nhà thờ trước kia nơi họ đã ra đi nên khuyến khích tín hữu của mình liên lạc bằng văn thư hoặc điện thoại. Nếu tín hữu đó vẫn không phản ứng, thì Hội thánh đó nên thông báo cho người đó biết rằng họ sẽ bị xóa tên khỏi Hội thánh trong lần họp kế tiếp, qua đó gửi thông điệp thông báo cho người đó biết rằng Hội thánh sẽ không còn chịu trách nhiệm cho đời sống thuộc linh của người đó nữa.

Làm thế nào nhà thờ xóa tên trong sổ thành viên của họ?

Nếu bạn giải quyết tất cả các trường hợp thành viên có vấn đề cùng một lúc, bạn đang chạy vào đống lửa. Nhưng rất khó để dự đoán bắt đầu từ đâu. Các thành viên của bạn có sẵn lòng xóa những người không tham dự nhóm tại Hội thánh địa phương không? Các thành viên ngoài khu vực? đã qua đời? Mục sư, hãy khôn ngoan và chỉ làm những gì mọi người có thể chịu đựng được. Hãy kiên nhẫn và dạy cho đến khi họ sẵn sàng để có thể xóa tên khỏi danh sách.

Vậy bạn bắt đầu từ đâu? Hình ảnh nhiều vòng tròn đồng tâm (như một bảng phi tiêu) với trung tâm (mắt bò) đại diện cho thành viên có đi nhóm. Các vòng bên ngoài đại diện cho thành viên không đi nhóm, và hy vọng họ sẽ không gây khó dễ khi bị xóa tên khỏi danh sách. Khi bạn di chuyển ai đó từ vòng ngoài sang mắt bò, cho thấy thành viên của bạn sẽ trở nên ngày càng đông là các tín đồ đang tích cực tham gia vào hội thánh của bạn. Hãy bắt đầu từ bên ngoài vào trong:

 1. Các thành viên đã qua đời. (Tại nhà thờ của chúng tôi, chúng tôi tìm thấy 10 người!) Đây là khu vực vòng ngoài cùng và dễ dàng để xóa tên nhất. Tại cuộc họp tiếp theo của Hội thánh để bàn các công việc chung, hãy đặt những danh sách này trước mọi người và ya6u cầu bỏ phiếu chấp thuận việc xóa tên những người đã qua đời khỏi danh sách. Đừng yêu cầu biểu quyết phải bỏ ngay lập tức, nhưng hãy cho họ có thời gian để suy nghĩ về quyết định này.
 2. Những thành viên mà bạn không thể tìm thấy. Có lẽ đó là danh sách kế tiếp cần xóa bỏ. Hai người phụ nữ trong hội thánh chúng tôi đã săn lùng bảy mươi thành viên của Hội thánh trong sáu tháng một cách vô ích! Rồi sau đó chúng tôi phải trình ra trước Hội thánh để nhờ mọi người giúp đỡ. Khi tất cả các nỗ lực đã cạn kiệt, thì chúng ta cần đưa nó ra cho Hội thánh để biểu quyết.
 3. Thành viên vắng mặt và không quan tâm đến Hội thánh. Hội thánh của chúng tôi có hàng chục thành viên mà chúng tôi tìm thấy nhưng họ không muốn đá động gì với chúng tôi cả. Chúng tôi tìm thấy một người phụ nữ ở Đức đã tham gia vào hội thánh thuộc hội Unitarian và bà ấy rất khó chịu khi chúng tôi liên lạc với bà ấy.
 4. Những thành viên ra khỏi khu vực. Đây là những người không thể tham dự một cách thường xuyên vì lý do khoảng cách, và họ không có bất kỳ trách nhiệm nào và gần như không thể. Bạn sẽ không nghi ngờ gì khi gặp những người hiểu sai về tư cách thành viên của mình: “Tôi đã giữ tư cách thành viên trong hội thánh kể từ khi tôi hát trong Dàn hợp xướng Junior vào năm 1959” hoặc “Tôi đã từng đi vào các dãy ghế trong nhà thờ đó vào năm 1970, và Tôi đã hứa với mẹ tôi rằng tôi sẽ vẫn là một tín hữu trung tín. ”Mặc dù sự gắn bó tình cảm của họ với nhà thờ của bạn, nhóm này cần phải được hướng dẫn để hiểu biết đúng đắn về tư cách thành viên của hội thánh. Mục sư hãy nhớ, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho những cá nhân này. Đừng lo lắng với những cái tên của những người mà bạn chưa bao giờ gặp. Hãy biểu quyết để xóa tên của họ khỏi danh sách trong kỳ họp tiếp theo của mình.
 5. Các thành viên không tham gia Hội thánh. Chắc chắn chúng tôi đã đạt đến một trong những vòng kết nối khó khăn nhất. Những người này muốn duy trì tư cách thành viên của họ và họ có thể tham dự; nhưng họ không muốn làm gì với nhà thờ. Vòng tròn này thường khó khăn vì các mối quan hệ mà các cá nhân này duy trì với các thành viên tham gia Hội thánh. Có lẽ đó là một đứa trẻ trưởng thành hoặc một người bạn cũ từ ban hát. Một lần nữa, giảng dạy để họ hiểu biết là cần thiết và mọi quyết định phải chậm.

Năm danh mục đầu tiên này là mục tiêu lớn nhất và rõ ràng nhất. Có những danh mục khác như “tham dự, nhưng sẽ không ký tên vào bản tuyên xưng đức tin” hoặc “ở gần nhà thờ, nhưng không thể tham dự.” Tuổi già hoặc bệnh tật có thể ngăn cản một thành viên tham dự nhóm họp; họ không nên bị sa thải, nhưng đặc biệt quan tâm! Ngoài ra, chúng tôi khuyến khích các tổ chức từ thiện đặc biệt hướng tới các thành viên cao niên đã dọn ra khỏi khu vực Hội thánh và đã vào các nhà dưỡng lão. Tại sao? Họ thường lớn lên với một sự hiểu biết khác nhau về thành viên nhà thờ và không muốn thay đổi. Ngoài tình yêu, hãy xem xét cứ để tên họ trong danh sách.

Một lần nữa, vì tình yêu dành cho mọi người, không nên xóa tên của tín hữu một cách nhanh chóng so với khả năng hội thánh của bạn có thể xử lý. Đối với một số, điều này có thể mất nhiều năm để làm việc thông qua các kỳ khác nhau. Các nhà thờ thường xuyên bị phân rẻ bởi vì các mục sư đã bất cẩn khi hành xử công việc mà mục tiêu phải là sự hiệp một. Hãy nhớ rằng, mỗi một cái tên trong danh sách mà bạn đang có không chỉ là tên; đó là một linh hồn.

 


Bài viết này được dịch với sự hợp tác của Tạp chí Thần học Việt Nam (VietnameseTheologicalReview.org). Hãy ghé vào trang web của Tạp chí Thần học để tìm hiểu thêm các nguồn tài liệu kinh thánh hữu ích hơn.

Thêm articles được gắn thẻ là: