Thành Viên và Kỷ Luật

Tôi có thể xem nhóm nhỏ của tôi là Hội thánh của tôi không?

Đề Mục
05.18.2021

Nhiều Hội thánh điều hành một số mục vụ của các nhóm nhỏ. Các nhóm có quy mô khác nhau (thường là mười tín hữu) có khuynh hướng là một trong những ngữ cảnh tốt nhất để trao đổi về Kinh Thánh, và để chia sẻ nhu cầu hỗ trợ và cầu nguyện. Trong một buổi họp Chúa nhật chính, có thể không có cơ hội tương tự để có thể tương tác ở cấp độ này, vì vậy các nhóm nhỏ có khuynh hướng là một mục vụ quan trọng nhất “cho từng cá nhân.” Các mối quan hệ phụ thuộc vào nhau, thông tin chi tiết được chia sẻ, và các vấn đề và khó khăn trong cuộc sống được thảo luận và giải quyết.

Bởi vì tất cả điều này, nó có thể dễ dàng cho một nhóm như vậy để trở thành trọng tâm chính của đời sống tinh thần của các thành viên. Nhóm này đã trở thành Hội thánh.

Trong khi điều này là dễ hiểu, nó không phải là mong muốn. Các nhóm nhỏ không nên coi mình là người thay thế cho các buổi nhóm chính của Hội thánh. Nếu nhóm nhỏ của bạn trở thành Hội thánh của bạn, bạn đã bỏ mất cơ hội. Điều đáng chú ý là trong một số bối cảnh mà không có nhiều tín đồ, hội thánh đủ nhỏ để hoạt động nhiều như các nhóm nhỏ. Kinh Thánh không quy định những gì về kích thước của một Hội thánh phải có. Điều chúng ta đang thảo luận ở đây không phải là liệu các hội thánh lành mạnh có thể là những nhóm nhỏ hay không – họ có thể – nhưng liệu các nhóm nhỏ có thể thay thế cho Hội thánh hay không – họ không nên làm như vậy.

Tại sao không? Thứ nhất, bởi vì là một gia đình lớn là Hội thánh cũng là một cách để chứng minh cho bết họ gồm những ai mà Thiên Chúa đã đem họ vào trong sự hòa thuận với chính Ngài. Các nhóm nhỏ của chúng ta sẽ không thể phản ánh toàn bộ phạm vi gồm tuổi tác và bối cảnh tổng thể như trong gia đình lớn hơn trong Hội thánh. Rỏ ràng các buổi nhóm ngày Chúa nhật của chúng ta đang thể hiện điều đó, và nó thật đáng kể.

Thứ hai, phạm vi của những gì một nhóm nhỏ có thể làm sẽ giới hạn bởi vì nó là một nhóm nhỏ. Một Hội thánh là một cơ thể được tạo thành từ nhiều thành phần, với mỗi chi luốn đóng một vai trò khác biệt trong cuộc sống của cơ thể. Trong bản thân các chi thể nhỏ đó sẽ không có đầy đủ các ơn và nhưng mục vụ mà chỉ co một Hội thánh lớn mới có được.

Thứ ba, nhóm nhỏ không được dẫn dắt theo cách một Hội thánh. Vì vậy, nó không thể trở thành một chuận mực để thực thi giáo lý hoặc hành động nào mà người lãnh đạo có thể công nhận cũng như có có trách nhiệm được. Bữa Tiệc thánh của Chúa không thể chia rẽ theo cách nói về sự hiệp nhất của toàn thể Hội thánh.

Do đó, các nhóm nhỏ có thể là một bổ sung tuyệt vời của một nhà thờ lớn mạnh, nhưng các nhóm nhõ không bao giờ có thể là sự thay thế cho một Hội thánh. Chúng ta muốn ở trong một Hội thánh với các nhóm nhỏ, không phải là một Hội thánh của các nhóm nhỏ. Trọng tâm chính của đời sống trong Hội thánh là sự nhóm họp lại, không phải là những nhóm nhỏ.

 


Bài viết này được dịch với sự hợp tác của Tạp chí Thần học Việt Nam (VietnameseTheologicalReview.org). Hãy ghé vào trang web của Tạp chí Thần học để tìm hiểu thêm các nguồn tài liệu kinh thánh hữu ích hơn.

Thêm articles được gắn thẻ là: