Thành Viên và Kỷ Luật

Ba điều khích lệ mục sư theo đuổi chiên lạc

Đề Mục
07.19.2023

Một trong những hậu quả khôn lường của đại dịch là mất đi thói quen nhóm lại vào mỗi Chúa Nhật. Một mục sư nên làm gì khi đối mặt với chiên lạc, tức là những tín hữu đã rời khỏi đồng cỏ an toàn của Hội thánh địa phương mà tiến vào khu vực cấm rất xa khỏi bầy chiên?

Tôi muốn khích lệ mục sư xem xét ba điều khi chúng ta tìm kiếm chiên lạc.

Thứ nhất, hãy cầu nguyện

Sứ đồ Phao-lô dạy “phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van cho mọi người” vì Chúa “muốn cho mọi người được cứu rỗi”. Đây hiển nhiên là điều rất đúng dành cho mục sư và bầy chiên của họ. Tầm quan trọng của sự cầu nguyện tùy vào quyền phép của Đức Thánh Linh đang hành động ở trong tấm lòng của chiên lạc. Vậy, thưa mục sư, khi chúng ta nhắm đến việc thuyết phục và nài xin chiên lạc quay về với bầy chiên, hãy nhớ là bằng sức riêng của chúng ta thì “mọi nỗ lực đều ra hư không”.

Một cách thực tiễn để làm điều này đó là liệt kê danh sách các tín hữu mà chúng ta không còn thấy nhóm lại nữa. Hãy cầu thay cho họ vào tối thứ Bảy để họ nhóm lại với một Hội thánh giảng Phúc Âm vào Chúa Nhật.

Thứ hai, hãy kiên nhẫn

Có ít nhất ba loại kiên nhẫn mà Đức Chúa Trời làm ra khi chúng ta chăm sóc chiên lạc.

Loại kiên nhẫn thứ nhất là sự nhẫn nại của mục sư đối với chiên. Chúng ta có thể bị cám dỗ rất lớn mà tỏ ra thất vọng và giận dữ khi đã gọi, gửi email, nhắn tin nhiều lần không thấy hồi âm. Sự kêu gọi dành cho mục sư là như nhau: “phải nhịn nhục đối với mọi người” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14). Chiên lạc thường biết mình đang đi lạc, cho nên một lời chào mừng và lời kêu gọi đầy nhân từ phải ăn năn có thể là cách đáp ứng gây ngạc nhiên.

Loại kiên nhẫn thứ hai là theo thủ tục, liên quan đến cách một tín hữu sẽ thích ứng nhanh với sự kỷ luật của Hội thánh như thế nào. Nếu chúng ta đang ở trong một Hội thánh thực hành sự kỷ luật (điều đó là tốt!), hãy chậm lại trong việc áp dụng sự kỷ luật đối với chiên lạc. Hãy chắc chắn rằng, trong chừng mực có thể, tín hữu đó đã thực sự từ bỏ mối thông công với Hội thánh và không có ý định trở lại. Một nguyên tắc để có sự phán đoán tốt, đó là: càng biết ít thì càng nên đi chậm lại.

Cuối cùng, Chúa muốn chúng ta trở nên kiên nhẫn và mềm mại. Tìm kiếm chiên lạc là cách để Đấng Christ làm cho các tôi tớ Chúa trở nên giống như Ngài. Khác với Chúa Jêsus, chúng ta không tự nhiên có khuynh hướng mềm mại, nhân từ, kiên nhẫn và cảm thông. Vì thế, Đức Chúa Trời thường đặt những người khó tiếp cận ở trong hội chúng để giúp chúng ta trở nên kiên nhẫn giống như Con của Ngài. Thưa mục sư, hãy tiếp nhận công tác làm nên thánh của Đức Chúa Trời khi chúng ta tìm cách chăn dắt bầy chiên mà Ngài đã giao phó.

Thứ ba, hãy bền đỗ

Cầu nguyện là điều cần thiết, mà chăm sóc cũng vậy. Vậy, sau khi cầu nguyện, hãy tiếp tục vươn ra. Đừng bỏ cuộc. Hãy tiếp tục gọi điện, nhắn tin, gửi email. Sự bền đỗ của chúng ta là công cụ thứ yếu mà Đấng Christ dùng để tìm kiếm chiên lạc. Thật là vinh dự khi được Đức Chúa Trời dùng để đem những kẻ thuộc về Ngài trở về. Vậy, thưa mục sư, khi quý vị ngã lòng trong việc chăm sóc, hãy nhớ là Chúa Jêsus đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội (1 Ti-mô-thê 1:15), “tìm và cứu kẻ bị mất” (Lu-ca 19:10). Nếu chiên lạc thuộc về Đấng Christ, hãy tin rằng “chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người” (Giăng 10:4).


Mục vụ Tiên Phong chuyển ngữ và xuất bản tài liệu Cơ Đốc để rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời vì sự vui mừng của người Việt, đặc biệt là qua sự chịu khổ, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Jêsus Christ.