Giảng Giải Kinh

Bài Giảng Giải Kinh Là Gì?

9Marks News
09.24.2020

Bài giảng giải kinh là một bài giảng lấy điểm chính của một đoạn Kinh thánh, làm cho nó trở thành điểm chính của bài giảng, và áp dụng nó vào cuộc sống ngày nay.

Nói cách khác, một bài giảng giải kinh là phơi bày ý nghĩa của một đoạn Kinh Thánh và cho thấy sự liên quan của nó với cuộc sống của những người nghe. Đó là giải kinh.

Điều này có nghĩa là một bài giảng giải kinh KHÔNG

1. Cần chỉ tập trung vào một hoặc hai câu.

2. Cần trình bày những lý lẽ phức tạp hoặc nền lịch sử vô tận.

3. Cần phải khô, không có sự sống, hoặc bị loại bỏ khỏi cuộc sống hiện tại của mọi người.

4. Lẫn lộn điểm chính của đoạn văn với bất kỳ ứng dụng nào khác của đoạn văn đó (nghĩa là, sử dụng một câu để nói những gì bạn muốn nói).

Thay vào đó, nó nên có một đoạn văn ngắn, trung bình hoặc dài của Kinh Thánh và cho thấy tầm quan trọng đáng kể về ý nghĩa chính của một đoạn văn đó cho thế giới ngày nay.

Tham khảo thêm tại:
https://vietnamesetheologicalreview.org/