Khả Năng Lãnh Đạo

Làm Thế Nào Để Mục Sư Biết Rỏ Chổ Mình Cần Đứng?

9Marks News
09.24.2020

Trả lời

Không có nghi ngờ khi một câu hỏi như thế này cần phải được trả lời trên cơ sở từng trường hợp, nhưng đây là bảy lĩnh vực chung mà trong đó các mục sư có thể được kêu gọi để thấy rỏ công việc của họ:

1. Phúc âm. Vấn đề chính ở đây là càng gần với phúc âm chừng nào, thì vị mục sư đó càng phải vững vàng chừng đó. Rõ ràng, điều này bao gồm việc chống lại một ai đó giảng dạy một Phúc âm giả tạo, hoặc các học thuyết khác có thể dẫn đến một Phúc âm giả. Nhưng điều này cũng có thể bao gồm việc chống lại các triết lý của mục vụ nào đó làm tổn hại đến Phúc âm, chẳng hạn như quyết định ngưng hoặc đánh giá thấp vai trò truyền giáo và tập trung thay vào đó bằng các hoạt động xã hội.

2. Sự hiệp nhất. Một mục sư chắc chắn nên đứng lên chống lại bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì mà sẽ dẫn đến sự phân rẻ trong nhà thờ.

3. Giáo lý Kinh thánh. Một mục sư nên đứng lên chống lại bất cứ điều gì sẽ làm suy yếu quyền lực của Kinh Thánh (như các cuộc tấn công vào sự chính xác của Kinh Thánh), vì Kinh Thánh là nguồn gốc của sự sống và sự sống mạnh của Hội thánh.

4. Tính toàn vẹn cá nhân. Một mục sư nên từ chối làm bất cứ điều gì sẽ làm tổn hại đến tính toàn vẹn cá nhân của mình hoặc sự ràng buộc sai lương tâm của mình chống lại Lời của Đức Chúa Trời.

5. Sự thánh khiết của Hội thánh. Một mục sư nên đứng lên chống lại bất cứ điều gì có thể xúc phạm đến sự thánh khiết của Hội thánh hoặc đến các thuộc viên của Hội thánh.

6. Lợi ích của Chiên. Nếu một mục sư không sẵn sàng đặt cược công việc của mình vào lợi ích của con chiên, người đó không phải là mục sư.

7. Sự giảng dạy. Điều quan trọng nhất mà một mục sư làm là giảng Lời của Đức Chúa Trời. Do đó, ông nên sẵn sàng rời khỏi một nhà thờ không cho phép ông rao giảng Kinh Thánh một cách tự do và rõ ràng. Điều này không có nghĩa là Mục sư đó không được sử dụng quyền phán quyết của mình trong việc khi nào hoặc làm thế nào để giảng dạy một số giáo lý từ Kinh Thánh.

Trong bất kỳ tình huống nào, không phải lúc nào chúng ta cũng nhận thấy được mối nguy hiểm khi thực thi những quy tắc này. Tuy nhiên, những điều này giúp cho Mục sư phải tự đặt câu hỏi cho chính mình khi quyết định có nên thực hiện hay không: “Nếu tôi không hành động trong tình huống này, liệu con chiên của tôi có bị tổn hại không?”

Tham khảo thêm tại:
https://vietnamesetheologicalreview.org/