Môn Đồ Hóa

Làm Thế Nào Thay Đổi Hội Thánh Của Bạn

9Marks News
09.24.2020

Các mục sư thường hỏi tôi, “Làm thế nào để hội thánh của chúng tôi thay đổi?” Có quá nhiều Mục sư đã làm cho hội thánh trở nên dị biệt chỉ vì họ cố gắng đem đến sự thay đổi. Một số vị mục sư đó đã bị sa thải.

Đương nhiên, là người chăn, chúng ta phải dẫn hội thánh của chúng ta đến sự thay đổi, dù cho sự thay đổi sẽ luôn dẩn đến khó khăn. Đây là vài gợi ý cách đem đến sự thay đổi: dạy, ở lại và yêu thương.

Dạy để thay đổi

Trước hết, những ý tưởng của chúng ta đối với hội thánh phải đến từ Kinh Thánh. Điều đó khiến tòa giảng đầy quyền năng cho việc thay đổi một hội thánh. Khi giảng Lời Chúa một cách sống động cũng là cách Thánh Linh Đức Chúa Trời luôn làm việc trong lòng của những người nghe.

Hãy cầu nguyện để qua việc giảng dạy, Đức Chúa Trời sẽ dạy hội thánh của bạn cần thay đổi như thế nào. Thật là ngạc nhiên các mục sư chúng ta thường muốn giải quyết vấn đề trước khi chúng ta dành thì giờ giải thích vấn để!

Quá nhiều các mục sư cố gắng dùng áp lực để thay đổi trong hội thánh của mình –  và thường biện minh đó là cách của người lãnh đạo – khi họ phải cố gắng thông tin cho hội thánh. Hỡi các anh em, chúng ta phải nuôi bầy chiên để họ có thể tin cậy vào sự chăm sóc của chúng ta, không đánh đập họ mà hãy dạy họ.

Dù khải tượng thay đổi của bạn là đúng, vẫn có câu hỏi cần đặt ra là liệu thời gian có đúng chưa. Việc đúng không phải là một giấy phép để bạn dựa vào đó mà hành động ngay lập lức, đây là lý do tôi nói đến điểm thứ hai của tôi.

Ở lại để thay đổi

Ý tưởng cam kết để ở một chổ sẽ không còn nữa nhất là tại nơi làm việc và ngay ở nhà của bạn. Mô hình cho thế hệ trẻ không phải là chiếc thang được thiết kế lắp sẵn trước, với những cách thức giới hạn cẩn thận, nhưng nó chính là một mạng lưới toàn cầu, với những sự thay thế và những quan điểm như vậy dường như phát tán khắp nơi. Chúng ta đang được dạy giá trị những kinh nghiệm khác nhau, để hiểu biết nhau và giúp cho mỗi người được trao dồi hơn.

Các mục sư chúng ta cần đặt ra các mô hình khác nhau trong hội thánh của chúng ta. Chúng ta cần dạy họ rằng sự kết ước là tốt, có thể đó là hôn nhân và gia đình của chúng ta, bạn bè và niềm tin của chúng ta, hoặc hội thánh của chúng ta và láng giềng của chúng ta. Đó là một sự kết ước lâu dài (không phải đếm theo tháng, mà phải là hằng thập kỷ) đó là cách chúng ta có thể giúp hội thánh chúng ta tìm được những ưu tiên đúng của họ.

Là một mục sư, quyền lực lớn nhất của bạn để giúp hội thánh của bạn thay đổi không phải bởi sự ép buộc của cá nhân bạn, nhưng qua những năm trung tín và nhẫn nại dạy dỗ. Những thay đổi  nếu không xảy ra năm nay có thể sẽ xảy ra trong năm kế, hoặc trong mười năm sau.

Để kết thúc, hãy khôn ngoan chọn cuộc chiến của bạn, cẩn thận chọn điều ưu tiên cần thay đổi trước những điều khác. Điều nào trong những điều cần thay đổi là điều cần nhất bây giờ? Điều nào có thể chậm lại? Nói chung, các mục sư cần học cách suy nghĩ một cách thận trọng hơn với tầm nhìn xa hơn.

Thi hành chức vụ mục sư lâu năm sẽ càng giúp mục sư nhiều hơn. Kinh nghiệm sẽ giúp mục sư giống như đang có một cái túi khôn trong tay nhằm thực thi các công việc trong hai đến ba năm, và rồi tiếp tục công việc. Nói chung, chúng ta càng ở lại lâu hơn, chúng ta có được thực tế nhiều hơn – và điều đó tốt cho chính linh hồn chúng ta và cho những người chúng ta phục vụ.

Chìa khóa để thay đổi là ở lại trong một hội thánh đủ lâu để dạy hội chúng. Nếu bạn không có dự tính ở lại, vậy thì phải cẩn thận trước khi khởi sự một việc gì đó để rồi người kế tiếp sẽ phải làm xong phần bạn để lại. Đừng để hội thánh bạn kịch liệt chống lại bạn hoặc người kế thừa bạn, hoặc ngay cả sự thay đổi đi ngược lại những gì bạn muốn.

Khi còn là một chủng sinh trẻ, tôi đã chọn ba vị tu sĩ Anh quốc giáo Cambridge làm kiểu mẫu của tôi. Tất cả ba vị đó đều là những người giảng dạy Lời Chúa rất sống động trong nhiều năm – Richard Sibbes (ở Cambridge và London qua 30 năm), Charles Simeon (ở Cambridge trên 50 năm), và John Stott (ở London trên 50 năm). Bởi ân điển của Đức Chúa Trời, tất cả ba vị nầy đã thực sự xây dựng hội thánh nơi họ phục vụ, và tác động các thể hệ hầu việc Chúa tiếp nối với lòng trung tín lâu dài của họ.

Yêu thương để thay đổi

Khao khát những thay đổi đúng, dạy về những thay đổi, và ở lại lâu đủ, chỉ khi nào bạn thật sự yêu thương họ. Bạn phải yêu thương những con người mà Chúa đã giao phó họ vào trong tay bạn.

Clement ở Rô-ma nói, “Đấng Christ thuộc về tấm lòng hạ mình, và không phải những người tôn cao chính họ trên bầy chiên”, Tấm lòng yêu thương sẽ dẫn đến sự nhẫn nại và biết chăm sóc hội thánh của Ngài lần nầy đến lần khác theo Lời Đức Chúa Trời.

Jonathan Edwards không hề bị mất đi tấm lòng trung tín khi hội thánh của ông xua đuổi ông. Mặc dù trong số chúng ta cũng đã có sự trung tín dù ngắn ngủi, nhưng đó không phải là những gì tôi quan tâm ở đây. Với bài viết ngắn nầy, tôi chỉ cố gắng khơi dậy trong tâm trí của bạn vài ý tưởng về cách mà bạn có thể – qua việc dạy, ở lại, và yêu thương –  để dẫn dắt hội thánh của bạn trong sự thay đổi của Kinh Thánh.

Tham khảo thêm tại:
https://vietnamesetheologicalreview.org/