Tín Hữu Hội Thánh

Làm Thế Nào Tôi Có Thể Dẫn Dắt Hội Thánh Hướng Tới Điều Ý Nghĩa Nhất?

9Marks News
09.24.2020

Trả Lời

1.         Công bố phúc âm. Hãy rao giảng về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, về tội lỗi của con người, sự chuộc tội và sự phục sinh mà Đấng Christ đã thay thế cho chúng ta, và nhu cầu của chúng ta phải ăn năn tội lỗi và đặt niềm tin của chúng ta trong Ngài. Phải nói rõ rằng những người không cam kết với nhau trong tình yêu thương thì họ không có lý do gì để nghĩ rằng họ đã kết ước với Đức Chúa Trời trong tình yêu thương (1 Giăng 4: 20-21).

2.         Áp dụng bảng tuyên xưng đức tin và kết ước hội thánh. Yêu cầu các thuộc viên hội thánh phải khẳng định lời tuyên xưng đức tin (những gì hội thánh tin) và kết ước với hội thánh (làm thế nào các thành viên sẽ sống yêu thương với nhau).

3.         Yêu cầu một lớp học dành cho các thuộc viên. Giúp các thuộc viên tiềm năng biết những gì sẽ được mong đợi từ nơi họ, và những gì họ có thể mong đợi từ hội thánh. Sử dụng cơ hội này để giảng dạy thông qua bảng tuyên xưng đức tin và kết ước với hội thánh, tầm quan trọng của thuộc viên, và các điểm chính về cách thức sinh hoạt của một hội thánh.

4.         Yêu cầu một cuộc thẩm vấn với một trưởng lão hoặc mục sư. Trong cuộc thẩm vấn, yêu cầu cá nhân chia sẻ Lời Chúa và chia sẽ đời sống tái sanh của họ và quá trình môn đệ hóa của họ kể từ đó. Điều này cũng giúp chúng ta có một cơ hội để làm quen với những người mới và đặt những câu hỏi trả lời trong một môi trường thoải mái.

5.         Ngừng báp têm trẻ em. Một đứa trẻ chắc chắn có thể trở thành một Cơ đốc nhân. Nhưng một hội thánh không nhất thiết có thể biết được liệu một đứa trẻ có trở thành Cơ đốc nhân hay không. Trẻ em nên có cơ hội để trưởng thành và có dịp chống lại sự lôi kéo của thế giới bên ngoài. Vì vậy, đừng tạo ra sự nhầm lẫn bằng cách làm Báp-têm cho những người mà đức tin của họ không thể đánh giá một cách đáng tin cậy được.

6.         Yêu cầu hội thánh chấp thuận tư cách các thuộc viên mới. Việc quyết định cho gia nhập và loại trừ khỏi tư cách thuộc viên của hội thánh là công việc của hội thánh (đây là một hàm ý của 2 Cô-rinh-tô 2: 6). Vì vậy, hãy hướng dẫn hội thánh của bạn để khẳng định rõ ràng mọi thuộc viên mà hội thánh nhận vào hoặc loại ra.

7.         Thường xuyên ấn bản một danh sách các thuộc viên rỏ ràng. Khuyến khích các thuộc viên sử dụng nó như một danh sách để cầu nguyện.

8.         Cần sự quan tâm chung cho các thuộc viên. Hãy cố gắng đảm bảo rằng mọi thuộc viên nên trò chuyện thường xuyên với một trưởng lão hoặc một Cơ đốc nhân trưởng thành trong hội thánh. Chủ động tìm hiểu những gì đang xảy ra trong cuộc sống của các thuộc viên.

9.         Nuôi dưỡng một nền văn hóa của môn đồ hóa. Khuyến khích các tín hữu trẻ tuổi trở thành học trò của các tín hữu lớn tuổi hơn, trưởng thành hơn. Khuyến khích nhiều tín hữu trưởng thành hơn để cưu mang các Cơ đốc nhân trưởng thành dưới cánh của họ. Khuyến khích mọi thuộc viên của hội thánh giữ nhiều mối quan hệ về mặt tâm linh.

10.  Hạn chế một số hoạt động và lĩnh vực phục vụ dành cho các thuộc viên. Các hội thánh nên xem xét khả năng chỉ dành riêng các cuộc họp mặt, các công việc cộng đồng và các nhóm nhỏ (ngoại trừ các nhóm truyền giáo) cho các thuộc viên mà thôi.

11.  Luôn phục hồi lại các chương trình huấn luyện. Một khi bạn đã thiết lập một thói quen, văn hóa, trở thành thuộc viên hội thánh có ý nghĩa, đó là lúc bắt đầu dẫn dắt hội thánh của bạn biết dứt phép thông công đối với những thuộc viên phạm tội nghiêm trọng nhưng không ăn năn.

Tham khảo thêm tại:
https://vietnamesetheologicalreview.org/