Tín Hữu Hội Thánh

Như Thế Nào Gọi Là Hội Thánh Địa Phương?

9Marks News
09.25.2020

Một nhà thờ địa phương là một nhóm các tín hữu thường xuyên nhóm lại trong danh của Chúa cứu thế Giê-su để chính thức xác nhận và chăm sóc nhau trong Chúa Giê-su Christ và trong vương quốc của Ngài thông qua các bài giảng phúc âm. Có một chút hơi vắn tắt ở đây, tôi biết, nhưng đây là năm phần của định nghĩa này:

• Một nhóm tín hữu;

• Nhóm lại thường xuyên;

• Làm việc chung và chăm sóc nhau trong một Hội thánh;

• Mục đích là sứ giả của nước trời và nói lên sự cai trị của Ngài trên trái đất – nói về danh Chúa;

• Rao giảng lời Chúa và các nghi lễ cho những mục đích này.

Cũng như lời tuyên bố của một mục sư công bố một người nam và một nữ nay trở thành một cặp vợ chồng, vì vậy bốn điểm sau nói đến sự thay đổi từ một nhóm người Cơ đốc bình thường dành thời gian nhóm họp và đến nhà Chúa — mau!

Việc nhóm lại rất quan trọng vì một số lý do. Một là nơi chúng “công khai” để tuyên bố lòng yêu mến Chúa tuyệt đối của chúng ta. Đó là tiền đồn hoặc là một đại sứ, đưa ra một khuôn mẫu công khai nói về nước trời trong tương lai của chúng ta. Và đó là nơi chúng ta cúi đầu trước nhà vua, chỉ có chúng ta gọi đó là sự thờ phượng. Các Pharaoh của thế gian có thể phản đối chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời kéo dân sự của Ngài ra khỏi các quốc gia để thờ phượng Ngài. Ngài sẽ thành lập hội thánh lớn mạnh của mình.

Việc nhóm lại cũng là nơi mà nhà vua của chúng ta ban cho các quy tắc của Ngài thông qua việc rao giảng, các nghi lễ và kỷ cương. Bài giảng phúc âm giải thích về “luật pháp” của nước trời của chúng ta. Nó tuyên bố tên của vị vua của chúng ta và giải thích sự hy sinh mà Ngài đã làm để trở thành vua của chúng ta. Sự nhóm lại dạy cho chúng ta nhận biết Lời Chúa và sự bất tuân của chúng ta. Và lời Chúa đảm bảo cho chúng ta về sự trở lại sắp xảy ra của Chúa Giê-su Christ.

Qua lễ báp têm và Tiệc Thánh, nhà thờ giống như một đội quân với cờ và đồng phục quân đội của nước trời. Chúng ta có thể nhìn thấy được. Để chịu phép báp têm, hãy nhơn danh danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh, cũng như nhận diện sự hiệp nhất của chúng ta với sự chết và phục sinh của Đấng Christ (Ma-thi-ơ 28:19; Rô-ma 6: 3-5). Khi nhận lấy chén của Chúa đó là loan báo về cái chết của Ngài với tư cách là các chi trong thân thể Ngài (1 Côrinhtô 11: 26-29; xem Ma-thi-ơ 26: 26-29). Thiên Chúa muốn con cái Ngài được biệt riêng ra. Ngài muốn có một ranh giới giữa nhà thờ và thế giới xung quanh.

Hội thánh địa phương là gì? Đó là nơi mà Chúa Giê-su đã thành lập và nói về Phúc âm của nước trời, là nơi để các giáo sư nói về Phúc âm, chăn dắt các tín hữu của họ, cũng như phơi bày những kẻ mạo danh. Tất cả điều này có nghĩa là chúng ta không “tham gia” vào các nhà thờ như chúng ta tham gia vào các câu lạc bộ. Chúng ta kết nối đời sống mình cho những người chăm sóc chúng ta.

Tham khảo thêm tại:
https://vietnamesetheologicalreview.org/